Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

İhracatçı işletmelerin rekabet güçlerinin bileşenleri ve bu bileşenlerin temel yetenek tabanlı strateji bileşenleriyle örtüşmesine yönelik bir araştırma

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.