Selcuk University Digital Archive Systems

Örgütlerde güncel bir sorun: "mobbing"

Show simple item record

dc.contributor.author Mimaroğlu, Hande
dc.contributor.author Özgen, Hüseyin
dc.date.accessioned 2019-02-28T06:45:18Z
dc.date.available 2019-02-28T06:45:18Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Mimaroğlu, H., Özgen, H. (2008). Örgütlerde güncel bir sorun: "mobbing". Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (15), 201-226. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-3043
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14680
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28424/302715
dc.description.abstract Çalışmada “mobbing” kavramı ele alınmıştır. “Mobbing, ” taciz etme, birine karşı örgütlenerek saldırıya geçme ve örgüt içinde psikolojik terör uygulama olarak tanımlanmaktadır. “Mobbing, ” oldukça eski bir fenomen olmasına karşın, 1980’li yıllarda bilimsel olarak araştırılmaya başlanmıştır. Çalışmada kavram tanımlandıktan sonra, “mobbing” sürecinin aşamaları, sebep ve sonuçları ele alınmış, ayrıca “mobbing”i önlemek ve “mobbing”le başa çıkmak için yapılması gereken bir takım politikaların altı çizilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this article the concept of mobbing is introduced. Mobbing means harassing, ganging up on someone, or psychologically terrorizing others at work. Although mobbing is a very old phenomenon, it was not described and systematically researched until the early 1980s. The article begins a definition of mobbing, several stages in the development of mobbing are described, and causes and consequences of mobbing are discussed, and conclusions for prevention and intervention are drawn. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.subject Mobbing tr_TR
dc.subject Psikolojik şiddet tr_TR
dc.subject Yıldırma tr_TR
dc.subject Psikolojik terör tr_TR
dc.subject Bullying tr_TR
dc.subject Psychological terror tr_TR
dc.title Örgütlerde güncel bir sorun: "mobbing" tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
dc.identifier.volume 8
dc.identifier.issue 15
dc.identifier.startpage 201
dc.identifier.endpage 226


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account