Selcuk University Digital Archive Systems

Reel döviz kuru ve çıktı arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Ay, Ahmet
dc.contributor.author Şaylan, Şerife
dc.contributor.author Koçak, İsmail
dc.date.accessioned 2019-02-28T06:44:00Z
dc.date.available 2019-02-28T06:44:00Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Ay, A., Şaylan, Ş., Koçak, İ. (2008). Reel döviz kuru ve çıktı arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (15), 361-374. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-3043
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14679
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28424/302725
dc.description.abstract Bu çalışma, reel döviz kuru ile çıktı düzeyi arasındaki nedensellik ilişkisini ve bu ilişkinin yönünü zaman serisi analiz yöntemleriyle incelemeyi amaçlamaktadır. Bu ilişkinin araştırılmasında Türkiye ekonomisinin 1990Q1-2006Q3 dönemine ait reel GSYİH ve reel efektif döviz kuru değişkenlerine ait veriler kullanılmıştır. Literatürde yer alan ilgili çalışmalara benzer biçimde, çıktı düzeyini temsilen reel GSYİH değerlerinden ve döviz kurunu temsil etmek için de reel efektif döviz kuru değerlerinden faydalanılmıştır. Yapılan ampirik çalışmanın neticesinde ise Türkiye ekonomisinde reel döviz kurunun çıktı üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this paper is to attempt to investigate causality relationship and direction between real exchange rate and output by using time series analysis. Data on real GDP and real effective exchange rate for 1990.Q1-2006.Q3 are used to estimate association in Turkey. As in earlier studies, we used real GDP and real real effective exchange rate quarterly data instead of output and real exchange rate. Based on the result of causality analysis, we conclude real exchange rate has positive effect on output in Turkey. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.subject Çıktı düzeyi tr_TR
dc.subject Nedensellik tr_TR
dc.subject Koentegrasyon tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.subject Real exchange rate tr_TR
dc.subject Output tr_TR
dc.subject Causality tr_TR
dc.subject Coentagration tr_TR
dc.subject Reel döviz kuru tr_TR
dc.title Reel döviz kuru ve çıktı arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
dc.contributor.department Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat
dc.contributor.authorID https://orcid.org/0000-0002-6763-9568
dc.contributor.authorID TR11291
dc.identifier.volume 8
dc.identifier.issue 15
dc.identifier.startpage 361
dc.identifier.endpage 374


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account