Selcuk University Digital Archive Systems

Incorporating environmental education in English language teaching through Bloom’s Revised Taxonomy

Show simple item record

dc.contributor.author Mete, Defne Erdem
dc.date.accessioned 2019-02-25T12:34:13Z
dc.date.available 2019-02-25T12:34:13Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-11-08
dc.identifier.citation Mete, D. E. (2018). Incorporating environmental education in English language teaching through Bloom’s Revised Taxonomy. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (40), 33-44. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14660
dc.identifier.uri https://dx.doi.org/10.21497/sefad.514847
dc.identifier.uri http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/964
dc.description.abstract It has become undeniable that language learners should be aware of global problems. One of the most serious problems of our globe today is the environmental degradation and education practices should have a contribution to ecological conservation. Environmental education, which is a developing field of study, aims to equip learners with the skills to identify and take action against ecological problems. In order to be able to take part in this solution process, English language learners should especially have critical thinking and critical reading skills. This paper suggests using Bloom’s Revised Taxonomy in an environmental education framework for fostering English language learners’ skills required for critical reading of authentic texts related to ecology and increasing their environmental awareness. In this respect, first, an application of the taxonomy in Monroe & Andrews et al.’s (2007) Environmental Education Strategies Framework is presented. Then, in order to exemplify the use of the taxonomy with an environmental education perspective, a set of reading questions which can be used for the critical reading of an authentic text is suggested. Our Iceberg is Melting: Changing and Succeding Under Any Conditions (2005), written by John Kotter and Holger Rathgeber as a fable, has been chosen as the sample authentic text. It is concluded that environmental education practices can be incorporated in English language teaching by fostering critical reading skills with the suggested approach and authentic texts on ecological issues can be used as classroom material for this purpose. tr_TR
dc.description.abstract Yabancı dil öğrencilerinin küresel problemlerin farkında olmaları gerektiği inkâr edilemez bir gerçektir. Çevre bozulması bugün dünyanın en önemli problemlerinden biridir ve eğitsel uygulamaların çevrenin korunmasına katkı sağlaması gerekmektedir. Gelişmekte olan bir bilim dalı olan çevre eğitimi, öğrencilerin çevre ile ilgili problemleri tespit edip, çevreyi korumak için gerekli girişimlerde bulunmalarını sağlayacak becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Çevresel problemlerin çözümünde yer alabilmeleri için, İngilizce öğrencilerinin özellikle eleştirel düşünme ve eleştirel okuma becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu çalışma, İngilizce öğrencilerinin çevre ile ilgili özgün metinleri eleştirel okuma becerilerinin ve çevreyle ilgili bilinçlerinin geliştirilmesinde Bloom’un Yenilenen Sınıflandırması’nın bir çevre eğitimi modelini esas alarak kullanımını önermektedir. Bu amaçla, öncelikle, sınıflandırmanın Monroe-Andrews ve diğerlerinin (2007) öne sürdüğü Çevre Eğitimi Stratejileri Modeli’ndeki uygulaması sunulmuştur. Daha sonra, sınıflandırmanın çevre eğitimi açısından kullanımını örneklendirmek için, çevreyi konu alan özgün bir metnin eleştirel olarak okunmasında kullanılabilecek sorular önerilmiştir. Özgün metin örneği olarak John Kotter ve Holger Rathgeber tarafından yazılan Our Iceberg is Melting: Changing and Succeding Under Any Conditions (2005) adlı fabl seçilmiştir. Sonuç olarak, önerilen yaklaşımla çevre eğitimi uygulamalarının eleştirel okuma becerilerinin geliştirilmesi ile İngilizce öğretimine dahil edilebileceği ve ekoloji ile ilgili özgün metinlerin bu amaçla sınıf materyali olarak kullanılabileceği öne sürülmüştür. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Bloom’s Revised Taxonomy tr_TR
dc.subject Critical reading tr_TR
dc.subject Environmental education tr_TR
dc.subject Authentic text tr_TR
dc.subject English language teaching tr_TR
dc.subject Bloom’un Yenilenen Sınıflandırması tr_TR
dc.subject Eleştirel okuma tr_TR
dc.subject Çevre eğitimi tr_TR
dc.subject Özgün metin tr_TR
dc.subject İngilizce öğretimi tr_TR
dc.title Incorporating environmental education in English language teaching through Bloom’s Revised Taxonomy tr_TR
dc.title.alternative İngilizce öğretiminde çevre eğitiminin uygulanmasında Bloom’un Yenilenen Sınıflandırması’nın kullanımı tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.contributor.department Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı
dc.contributor.authorID http://orcid.org/0000-0001-7314-461X
dc.contributor.authorID TR140154
dc.identifier.issue 40
dc.identifier.startpage 33
dc.identifier.endpage 44


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account