Selcuk University Digital Archive Systems

The experiential theatre of Anthony Neilson and The Wonderful World of Dissocia

Show simple item record

dc.contributor.author Biçer, Ahmet Gökhan
dc.date.accessioned 2019-02-25T12:24:53Z
dc.date.available 2019-02-25T12:24:53Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-06-26
dc.identifier.citation Biçer, A. G. (2018). The experiential theatre of Anthony Neilson and The Wonderful World of Dissocia. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (40), 23-32. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/916
dc.identifier.uri https://dx.doi.org/10.21497/sefad.514492
dc.description.abstract Experiential theatre goes beyond the boundaries of dramatic theatre by allowing the audience to experience the event performed on stage and create their own meaning and interpretation of conflicting phenomena, such as security and violence. As one of the important representatives of this type of English theatre in the 1990s, the playwright Anthony Neilson, has attracted substantial critical attention for his trenchant portrayal of violence in all its bareness that inevitably comes out within the practices of daily life. With one of his most important plays to date, The Wonderful World of Dissocia (2004), Neilson portrays experiential theatricality of states of mind while exploring the connection between the internal and external reality of a self. By doing so, Neilson pushes the framework of experiential theatre to a new extreme. This paper scrutinizes his contribution to the practice of experiential theatre within the context of violence and identity politics. tr_TR
dc.description.abstract Deneyimsel tiyatro, izleyicilere sahnede temsil edilen olayı deneyimlemelerine, onların, güvenlik ve şiddet gibi çatışan olaylarla ilgili kendi anlamlandırma ve yorumlama süreçlerini oluşturmalarına olanak tanıyarak dramatik tiyatronun sınırlarını aşmaktadır. 1990’lı yıllar İngiliz tiyatrosunun bu türdeki önemli temsilcilerinden Anthony Neilson, kaçınılmaz olarak günlük yaşam deneyimlerinden kaynaklanan şiddet olgusunu bütün çıplaklığıyla ve keskin biçimde betimleyişi yönünden önemli eleştiriler almıştır. Neilson, en önemli oyunlarından The Wonderful World of Dissocia ile (2004), bireyin içsel ve dışsal gerçekliği arasındaki bağıntıyı incelerken, akılsal durumu deneyimsel bir teatrallikle resmeder. Bu yolla yazar, deneyimsel tiyatronun kavramsal çerçevesini yeni bir boyuta taşır. Bu çalışma, Neilson’un deneyimsel tiyatro pratiğine olan katkısını şiddet olgusu ve kimlik politikası bağlamında incelemektedir. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Anthony Neilson tr_TR
dc.subject Experiential theatre tr_TR
dc.subject Violence tr_TR
dc.subject Identity politics tr_TR
dc.subject The Wonderful World of Dissocia tr_TR
dc.subject Deneyimsel tiyatro tr_TR
dc.subject Şiddet tr_TR
dc.subject Kimlik politikası tr_TR
dc.subject Disosya Harikalar Dünyası tr_TR
dc.title The experiential theatre of Anthony Neilson and The Wonderful World of Dissocia tr_TR
dc.title.alternative Anthony Neilson’un deneyimsel tiyatrosu ve Disosya Harikalar Dünyası tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.contributor.authorID https://orcid.org/0000-0002-4249-7495
dc.contributor.authorID TR54135
dc.identifier.issue 40
dc.identifier.startpage 23
dc.identifier.endpage 32


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account