Selcuk University Digital Archive Systems

Muhasebe standartlarının oluşumu ve uygulama alanı

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Baki
dc.date.accessioned 2019-02-25T10:19:10Z
dc.date.available 2019-02-25T10:19:10Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Yılmaz, B. (2007). Muhasebe standartlarının oluşumu ve uygulama alanı. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7, (13), 139-153. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-3043
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14650
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28428/302799
dc.description.abstract Muhasebe standartları, muhasebe uygulamalarının yöntemini belirleyerek hem uygulayıcılar açısından, hem de finansal tablo kullanıcıları açısından finansal bilgilerin güvenilir, doğru, gerçeğe uygun ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada, Konya bölgesinde muhasebe mesleğini farklı düzeylerde icra eden muhasebe meslek elemanlarının, ulusal ve uluslararası meslek kuruluşlarınca belirlenen muhasebe standartlarının uygulanabilirliği konusundaki görüşlerine yer verilmiş ve alınan görüşler analiz edilip yorumlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Accounting standards, provide both the implementors and the users of financial tables with reliable, acurate, true and comparable financial information by determining the method of accounting practices. In this study, the views of accounters from different positions in Konya about the applicability of accounting standards determined by both national and international institutions are mentioned, analyzed and discussed. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.subject Muhasebe uygulamaları tr_TR
dc.subject Muhasebe kuramı tr_TR
dc.subject Muhasebe standartları tr_TR
dc.subject Accounting theory tr_TR
dc.subject Accounting application tr_TR
dc.subject Accounting standards tr_TR
dc.title Muhasebe standartlarının oluşumu ve uygulama alanı tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
dc.contributor.department Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme
dc.contributor.authorID TR138356
dc.identifier.volume 7
dc.identifier.issue 13
dc.identifier.startpage 139
dc.identifier.endpage 153


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account