Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing 2007, Cilt 7, Sayı 13 by Issue Date

Browsing 2007, Cilt 7, Sayı 13 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Özer, Hüseyin; Oktay, Erkan; Lebe, Fuat (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007)
  Market müşterilerinin demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi) ve gelir düzeyleri ile market ve ürüne ilişkin bazı özellikler dikkate alınarak Erzurum’daki market müşterilerinin memnuniyetinin ...
 • Gülmez, Mustafa (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007)
  Son zamanlardaki en önemli gelişmelerden birisi internet üzerinden uluslar arası pazarlama faaliyetlerinde meydana gelen patlama ve buna bağlı olarak global bilgi otobanının ortaya çıkmasıdır. İnternet üzerinde yaklaşık ...
 • Okumuş, Fevzi; Avcı, Umut; Kılınç, İzzet (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007)
  Bu çalışmada öğrenen örgütlerin oluşturulmasında üst kademe yöneticilerinin rolü ve görevleri tartışılmıştır. Öğrenen örgütler bilgiyi elde etme, elde edilen bilgiyi farklı yönetim kademelerine aktarma ve edinilen bilgiyi ...
 • Sever, Erşan; Mızrak, Zekeriya (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007)
  Bu çalışmada döviz kuru, enflasyon ve faiz oranı arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. 1987:01-2006:06 dönemi verileri kullanılarak Türkiye’de döviz kuru, enflasyon oranı arasındaki ilişkiler VAR yöntemiyle analiz edilmiştir. ...
 • Örnek, İbrahim (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007)
  Bu çalışmada, Optimal Para Alanı (OPA) teorisinin fayda ve maliyetleri ele alınarak, Avrupa Para Birliği (APB) OPA kapsamında incelenmiştir. Konu değerlendirilirken, APB’nin başarısına yönelik uzun dönem (geleneksel ...
 • Keleş, Hatice Necla (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007)
  Bu araştırmanın amacı;çalışanların iş tatminleri ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesidir.Araştırma teorik bir çerçeve ile sunulduktan sonra konuyu desteklemek amacıyla ampirik bir araştırma ...
 • Karaman, Rıfat; Kargın, Mahmut; Gülel, Müslüm; Kuğu, T. Deniz (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007)
  Havayolu sektöründe serbestleşme düzenlemeleri sonucu özel havayolu işletmeleri 2003 yılından beri iç hatlarda yolcu taşımaya başlamışlardır. Son yıllarda kurulan havayolu işletmeleri geleneksel havayolu faaliyetlerinden ...
 • Şahin, İbrahim Erem (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007)
  Elektronik ticaret yapısı gereği küreseldir ve dünya ekonomilerini bütünleştirici bir olgudur. Dolaysıyla Elektronik Ticaret’in vergilendirilmesi olayı sadece bir ülkeyi değil tüm ülkeleri ve ekonomileri ilgilendiren bir ...
 • Tiryaki, Giselle Ferreira; Tiryaki, Ahmet (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007)
  Bu eser, Post-Keynesyen teori hakkinda bir literatur calismasi olup, bu yaklasimin ozelliklerini ve ozellikle klasik ekonomik yaklasima getirmis oldugu kritigi ortaya koyar. Post-Keynesyenler, Keynes’in klasikler tarafindan ...
 • Demirbilek, Sevda (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007)
  Pek çok örgüt küçülmekte ve yatay organizasyon yapılarını uygulama baskısı altında kalmaktadır. Hem enformasyon teknolojilerindeki ilerlemenin ve hem de örgüt yapısı ile yönetimindeki değişimlerin, sanal örgüt, sanal ...
 • Çalışkan, Şadan (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007)
  Bu çalışmada, TÜİK’in en son işgücü ve yoksulluk verileri kullanılarak, ülkemizde eğitim seviyesi ile işgücüne katılım, işsizlik ve yoksulluk oranları arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Eğitim seviyesi ile işgücüne ...
 • Çağıran, Mehmet Emin (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007)
  AİHS’ni diğer uluslararası bölgesel veya evrensel insan hakları düzenlemelerinden ayıran en önemli özelliği etkili bir şekilde çalışan yargısal mekanizmalara sahip olmasıdır. Yürürlüğe girdiği tarih olan 1953’ten 1990’lı ...
 • Özyılmaz, Adnan; Ölçer, Ferit (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007)
  Girişimcilik, önemi gittikçe artan çalışma alanlarından biridir. Bu çalışmada, girişimcilik literatüründe önemli bir yer tutan içsel şirket girişimciliği incelenmektedir. İçsel şirket girişimciliği konusundaki teorik, ...
 • Çiçek, Ercan; Bay, Murat (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007)
  Tedarik zinciri, zincirin en zayıf halkası kadar güçlüdür. Dolayısıyla zincirdeki herhangi bir işletmenin başarısızlığı zincirin diğer üyelerini de etkiler. Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin yardımı ile işletmeler ...
 • Öğüt, Adem; İraz, Rıfat; Zerenler, Muammer (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007)
  Değer Mühendisliği bir ürün, hizmet, süreç veya sistem maliyetini iyileştirmek üzere kullanılan takım yaklaşımını yönetme, sistematikleştirme ve geliştirme fonksiyonudur. Müşteriler tarafından gereksinim duyulan fonksiyonları ...
 • Elitaş, Cemal; Aydemir, Oğuzhan; Demirel, Bilge Leyli (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007)
  Çalışmamızda elektronik ticaret kavramı ve elektronik ticaretin araçları, getirdikleri ve türleri gibi konular üzerinde kısaca durulmuş böylece konuya alt yapı oluşturulmuştur. Ardından elektronik ticarette muhasebe ...
 • Yılmaz, Baki (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007)
  Muhasebe standartları, muhasebe uygulamalarının yöntemini belirleyerek hem uygulayıcılar açısından, hem de finansal tablo kullanıcıları açısından finansal bilgilerin güvenilir, doğru, gerçeğe uygun ve karşılaştırılabilir ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account