Show simple item record

dc.contributor.advisor Sümer, Haluk Hadi
dc.contributor.author Endes, Nurtaç
dc.date.accessioned 2019-02-22T07:23:03Z
dc.date.available 2019-02-22T07:23:03Z
dc.date.issued 2014-09-22
dc.identifier.citation Endes, N. (2014). Türk İş Hukukunda kısa çalışma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14619
dc.description.abstract Amerika'da 2007 yılında başlayan, daha sonra tüm dünyayı saran küresel mali krizin dünya ekonomisi üzerindeki etkisi, ülkemizde de 2008, 2009 ve 2010 yıllarında yoğun şekilde ortaya çıkmıştır. Küreselleşmeye bağlı olarak, dünyayı saran büyük çaplı krizler işyerlerini de büyük ölçüde etkilemektedir. İşverenler, krizin bu etkilerinden kurtulmak için çoğu zaman işçiyi mağdur eden çeşitli uygulamalara başvurmaktadır. Krizin işyerindeki yıkıcı etkilerini geciktirmek, işçilere uygulanan haksız uygulamalara son vermek için istihdam artırıcı politikalar öngörülmüştür. İşsizliğin yol açacağı sosyal maliyetleri en aza indirmek, mevcut çalışanlara da iş güvencesi sağlamak ve krizin etkilerini en aza indirmek için devlet desteğini de içeren işçinin korunması ilkesine hizmet eden kısa çalışma uygulaması 2003 yılında hukukumuza girmiştir. Çalışmamızda kısa çalışma müessesi iş hukukumuz açısından kapsamlı şekilde incelenmiştir. Çalışmamız üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kısa çalışmaya dair genel bilgilere yer verilirken, kısa çalışmanın fayda ve sakıncaları ile diğer kurumlarla ilişkisi ele alınmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümünde kısa çalışma uygulamasının koşulları ve uygulamasına yer verilirken, üçüncü bölümde kısa çalışmanın hükümleri, sonuçları ve kısa çalışmayı sona erdiren hallerden bahsedilerek çalışmamız son bulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The global financial crisis began in 2007 in the U.S.A and surrounded the whole world. Its impact on the world economy also appeared intensively in our country in 2008, 2009 and 2010. Depending upon the globalization, the world-wide surrounding large-scale crises affect the businesses. In order to get out of the impacts of the crisis, employers usually appeal to different practices suffering the workers. The policies increasing the employment have been foreseen in order to delay the destructive impacts on businesses and cease the unfair practices applied to the workers. In order to minimize the social costs caused by unemployment, provide the job security to the current employees, minimize the effects of the crisis; application of the short-time working, serving for protection of the workers and including the government assistance, came into force in 2003. In our study, establishment of short-working as regulated in the Turkish Labor Law was examined inclusively. Our study consists of three main parts. In the first part, general information belonging to short-working, advantages and disadvantages of the short-working and its relation with other establishments were examined. Part two includes the short-time working application and the conditions of short-time working application. In the third part, provision and conclusions of the short-working were analyzed and our study was concluded by mentioning about the situations which puts an end to short-time working. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Kriz tr_TR
dc.subject Zorlayıcı sebep tr_TR
dc.subject Kısa çalışma tr_TR
dc.subject Kısa çalışma ödeneği tr_TR
dc.subject Crisis tr_TR
dc.subject Compelling reasons tr_TR
dc.subject Short-time work tr_TR
dc.subject Short-time working appropriation tr_TR
dc.title Türk İş Hukukunda kısa çalışma tr_TR
dc.title.alternative Short time working regulated in the Turkish Labor Law tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account