Selcuk University Digital Archive Systems

Lokal anestezi uygulanan acil birim hastalarında methemoglobin düzeylerinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bayır, Ayşegül
dc.contributor.author Tüfekci, Necmettin
dc.date.accessioned 2019-02-22T07:16:45Z
dc.date.available 2019-02-22T07:16:45Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Tüfekci, N. (2016). Lokal anestezi uygulanan acil birim hastalarında methemoglobin düzeylerinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14607
dc.description.abstract Delici-kesici alet yaralanması, iş kazası, yüksekten düşme, araç içi ve araç dışı trafik kazalarının neden olduğu penetran travmalar yaygın görülen yaralanma türüdür. Bu tür yaralanmalar sonucu acil servise başvuran hastaların yara yerinin temizlenmesinde, debridmanında, onarımında ve kapatılmasında lokal anestezik ajanlar sık olarak kullanılmaktadır. Ayrıca toraks tüpü, diyaliz katateri, santral venöz katater girişimlerinde, apse drenajında hastaların ağrı kontrolü ve konforu açısından lokal anestezik ajanlar kullanılmaktadır. Lokal anestezik ajanların hastalarda methemoglobin düzeylerinde yükselmeye neden olabildiği ve bazen methemoglobin düzeyindeki yükselmenin semptomlara neden olarak hastanın kliniğini bozduğu izlenmiştir. Methemoglobin, yükseltgenmiş (+3 değerli) demir içeren ve oksijen taşımaya uygun olmayan hemoglobindir. Oksijen taşımaya uygun olan hemoglobin +2 değerli demir içerir. Kanda methemoglobin düzeyi normal koşullarda %1'in altındadır ve %10-15'i geçerse siyanoz gelişir. Düzey %35'in üstüne çıktığında doku hipoksisi sonucu halsizlik, taşikardi, solunum sıkıntısı, bulantı ve kusma gibi sistemik semptomlar, %55'in üzerinde letarji, stupor ve senkop gelişir. Düzey %70'in üstünde olduğunda, methemoglobinemi tedavi edilmediğinde genellikle ölümcüldür. Biz bu çalışmamızda acil servise başvuran ve herhangi bir nedenden dolayı lokal anestezik ajan uygulanan hastalarda; hastanın yaşı, kilosu, cinsiyeti, yaranın vücuttaki yeri, yaranın büyüklüğü ve uygulanan lokal anesteziğin miktarını göz önünde bulundurularak hastalardaki methemoglobin düzeyindeki değişikliği ve hastalar üzerindeki etkisini incelemeyi amaçladık. Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisinde prospektif olarak yapılacaktır. Hayvan saldırılarının neden olduğu penetran yaralanmaları olan hastalara akut dönemde sütürasyon işlemi yapılmayacağı için çalışmaya dahil edilmeyecekler. Ayrıca kalıtsal olarak "methemoglobin redüktaz enzim" (MR-E) eksikliği olanlar ve "Hemoglobin M (Hb M) hastalığı" tanısı olanlar çalışmaya dahil edilmeyecekler. Çalışmaya dahil edilen hastaların hastaneye başvurusu sırasında yaşı, vücut ağırlığı, cinsiyeti, lokal anesteziğin uygulanacağı vücut bölgesi, yaranın büyüklüğü ve kullanılacak lokal anestezik ajan miktarı kayıt altına alınacak, işleme başlanmadan önce hastanın methemoglobin düzeyi non-invaziv şekilde hastanın parmağına takılacak dijital bir parmak probu ile ölçülecek, işlem sonrası hastanın tekrar methemoglobin düzeyi non-invaziv şekilde dijital bir parmak probu ile ölçülecek ve ilk methemoglobin düzeyi ile karşılaştırılacak. Ayrıca hastada klinik methemoglobinemi bulguları takip edilecek. Bu çalışmada acil serviste herhangi bir nedenden dolayı lokal anestezik ajan uygulanmış 200 hastadan oluşan olgu serisi değerlendirmeye alınacaktır. Methemoglobin düzeyini anlamlı şekilde yükselten kriterlerin tespit edilmesi ve lokal anestezik ajanların uygulanmadan önce bu kriterlerin göz önünde bulundurularak yapılacak işlemin planlanması, işlemin komplikasyonsuz şekilde tamamlanması açısından önem arz etmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Stab injury, occupational accidents, falls from height, penetrating trauma caused by the vehicle and non-vehicle traffic accident is a common type of injuries. In such injuries local anesthetic agents are frequently used in cleaning, debridement, the repair and closure the wound of patients admitted to the emergency department. In addition, local anesthetic agents are used for pain control and comfort of patients during chest tubes, dialysis catheters, central venous catheter interventions and abscess drainage. Local anesthetic agents in patients may cause a rise in methemoglobin levels and sometimes as a result of the increase in methemoglobin levels impair the patient's clinical symptoms were monitored. Methemoglobin, containing oxidized (+3 value) iron and it is not appropriate to carry oxygen. The oxygen-carrying hemoglobin contains +2 valuable iron. Blood methemoglobin level is below %1 in normal conditions and exceeds % 10-15 develop cyanosis. When the level rises above %35 develop tissue hypoxia as a result of fatigue, tachycardia, respiratory distress, systemic symptoms such as nausea and vomiting; over %55 develop lethargy, stupor and syncope. Level is above %70, it is usually fatal if untreated methemoglobinemia. In this study we aimed the patients which presented to the emergency services and treated local anesthetic agents for any reason; analysis the patient's age, weight, gender, place in the body's wound, the size of the wound and the applied amount of the local anesthetic to effects on changes in methemoglobin levels in patients and the effect on patients. This study will be performed prospectively in Selcuk University Faculty of Medicine in the Emergency Department. for The patients which have penetrating injuries caused by animal attacks will not be included in the study because of the operation can not be performed in the acute phase of the injury. Also which have inherited "methemoglobin reductase enzyme" (MR-M) with deficiencies and "M hemoglobin (Hb M) disease" diagnosis, will not be included in the study. The patients which will be included in the study will be recorded the age,body weight, sex, place in the body's wound, the size of the wound and the amount of local anesthetic agent to be used at the time of admission to hospital, patients methemoglobin levels measured with a digital finger probe which is non-invasive way before initiating treatment, methemoglobin level again measured with a digital finger probe which is non-invasive way after the procedure and the first result will be compared with the second level of methemoglobin. There will also be monitored for clinical signs of methemoglobinemia in patients. In this study, case series consisting of 200 patients which applied local anesthetic agents for any reason in the emergency department. Detection of criteria which methemoglobin levels significantly enhances and planning work to be performed by considering these criteria prior to application of the local anesthetic agents, is important for in terms of the the process completion of the uncomplicated way. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 15102028 proje numarası ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Lokal anestezi tr_TR
dc.subject Methemoglobinemi tr_TR
dc.subject Siyanoz tr_TR
dc.subject Local anesthetics tr_TR
dc.subject Methemoglobinemia tr_TR
dc.subject Cyanosis tr_TR
dc.title Lokal anestezi uygulanan acil birim hastalarında methemoglobin düzeylerinin araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Investigation of methemoglobin levels in local anesthesia applied emergency department patients tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account