Selcuk University Digital Archive Systems

Turizm girişimciliği ekseninde Konya ili örneği

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sezgin, Mete
dc.contributor.author Ünüvar, Osman
dc.date.accessioned 2019-02-22T07:14:34Z
dc.date.available 2019-02-22T07:14:34Z
dc.date.issued 2015-12-29
dc.identifier.citation Ünüvar, O. (2015). Turizm girişimciliği ekseninde Konya ili örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14598
dc.description.abstract İnsanların turizm hareketlerine katılım arzu ve sıklığı, son yıllarda giderek artış göstermektedir. Küresel anlamda bu hareketliliğin oransal büyüklüğünün bu denli hızlı artması ve gittikçe gelişmesini etkileyen faktörler incelendiğinde, insanların gelir seviyelerin artması, devletlerin teşvik yasaları ve özendirici çalışmaları, seyahat araçlarındaki teknolojik gelişmeler, destinasyonların tanıtımların daha profesyonel yapılması, turizm işletmelerinin gelişme göstermesi, eğitimli turizm personellerinin varlığı gibi başlıca faktörler olduğunu söyleyebiliriz. Bu faktörlerin sonucunda ortaya çıkan en önemli çıktı ise, turizm faaliyetlerinin küresel anlamda gelir getiren, ülkelerin ekonomik anlamda çok önemli döviz getirici bir sektör olduğu gerçeğini ortaya koymasıdır. Bu gerçeklik, turizm ve turizm faaliyetlerinin gün geçtikçe yeni iş fırsatları sunması ile birlikte turizm girişimcisi adı altında yeni bir girişimci tipi ve girişimcilik türünü ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Konya'da turizm girişimciliği ekseninde stratejik bir yol haritası oluşturmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için 3 aşamalı bir yöntem uygulanmıştır. İlk olarak mevcut durum analizi yapılarak Konya'daki turizm arz ve talebi ortaya konmuştur. İkinci aşamada Konya turizmi ile ilgili yatırımları etkileyen faktörleri irdelemek için Pest analizi yapılmıştır. Üçüncü aşamada ise Kanvas iş modeli sürece dahil edilerek turizm girişimciliğine bir model önerilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Individuals' desire and frequency for participating in tourism mobility have increased recently. In global terms, among the primary factors affecting the rapid growth and development of the relative size of this mobility are; the increase in individuals' income, incentive laws and encouraging studies by the government, technological development of means of transportation, more professional promotion of destinations, development of tourism enterprises, and the existence of educated qualified tourism personnel. The most important outcome of these factors is that the fact that tourism is a globally income generating sector which results in foreign exchange earnings in economic terms is presented. This fact reveals a new type of entrepreneur and entrepreneurship called tourism entrepreneur as tourism sector and activities offer new job opportunities every new day. The purpose of the present research is creating a strategic road map on the axis of tourism entrepreneurship in Konya. In order to attain this purpose, a 3-step method was utilized. First, the present case was analysed and the supply and demand in Konya tourism was presented. For the second step, PEST analysis was conducted in order to study the factors that affect Konya tourism and related investments. For the third step, The Business Model Canvas was included in the process, and a model was suggested for tourism entrepreneurship. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Turizm tr_TR
dc.subject Girişimcilik tr_TR
dc.subject Turizm girişimciliği tr_TR
dc.subject Tourism tr_TR
dc.subject Entrepreneurship tr_TR
dc.subject Tourism entrepreneurship tr_TR
dc.title Turizm girişimciliği ekseninde Konya ili örneği tr_TR
dc.title.alternative Konya sampleon theaxisof tourism entrepreneurship tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account