Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Turizm girişimciliği ekseninde Konya ili örneği

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.