Browsing 2018, Sayı 9 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Akşit, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Arslanhane Camii’nin kaç tarihinde kim tarafından yaptırıldığı tartışmalıdır. Yapının batı cephesindeki bir kitâbeyi esas alanlara göre cami XIII. yüzyılın başlarında, Emir Seyfeddin Ay-aba tarafından yaptırılmıştır. Ancak ...
 • Taşdelen, Sinan (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Aslen bir tıp doktoru olan ancak bunun yanında sanata da yakın ilgisi olan Feridun Nafiz Uzluk XX. yüzyılın önemli Mevlana araştırmacılarından biridir. Kendi ifadesine göre anne tarafından Mevlevi soyundan gelmektedir. ...
 • Burgu, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Türkiye’de Selçuklu tarihçiliği çeşitli safhalara ayırılabilir. Başlangıç safhasının tarihçileri arasında yer alan M. Fuad Köprülü, M. Halil Yinanç gibi müelliflerin yaptıkları çalışmalarla Selçuklu tarihçiliğinin şekillenmesi ...
 • Akkuş, Mustafa; Bağcı, Büşra (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Moğolların 1251 yılında düzenledikleri büyük kurultayda Batu Han’ın da desteğini alarak Büyük Han seçilen Mengü Han (1251-1259), idareyi ele aldıktan sonra ülkesinde yeni düzenlemeler yapmıştır. Mengü Han; merkezi otoriteyi ...
 • Şahin, Bekir (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Bu makalede Konya’da bulunan Nafiz Uzluk Arşivi geniş bir şekilde ele alınarak arşivin son durumu ve bulunduğu yerler anlatılmaya çalışılmıştır. F. Nafiz Uzluk hayatında elde ettiği en küçük bir bilgi kırıntısını dahi not ...
 • Aksoy, Hatice; Dülgeroğlu, Selma (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Konya'nın köklü ailelerinden Miralayzadelere mensup olan Nimet Hanım, evlilik yolu ile yine köklü ailelerden biri olan Uzluk ailesine katılmıştır. Eşi Şehabettin Uzluk'un desteği ile görev aldığı Anıtlar Derneği ile Konya'nın ...
 • Ürkmez, Rauf Kahraman (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  XIII. yüzyıl Selçuklu Anadolusu’na ışık tutan menâkıbnâmelerde, tasavvufî zümrelerle ulemâ arasındaki münasebetlere dair rivayetler büyük bir yekûn teşkil etmektedir. Özellikle Konya, Sivas, Kayseri gibi dönemin mühim ...
 • Acıduman, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Bu çalışmada Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk’un, halen tıp tarihi üzerine araştırma yapacak ve yazı yazacak olanlara yol gösterici olabileceği düşünülen, tıp tarihi yöntem bilgisi ile ilgili düşüncelerinin ve saptamalarının ...
 • Tan, Pınar Kaya (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Diğer Türk-İslâm Devletleri’nde olduğu gibi Selçuklularda da hânedan mensuplarının ve ileri gelen devlet adamlarının evliliklerine siyasî dengelerin korunması açısından son derece hassasiyet gösterilmiştir. Yapılan ...
 • Biçer, Bekir (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Yazının kullanılması ile sadece tarih değil, insanlığın yazılı birikimi de başlamıştır. Şark toplumlarından Çinliler, Hintliler ve Farslar zengin bir yazılı birikim oluşturarak insanlığa edebî ve felsefî birikimler ...
 • Çıpan, Neslihan (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Erken Cumhuriyet Döneminin iyi yetişmiş ve iyi eğitim almış mimarları arasında sayılabilecek Şehabettin Uzluk, dönemi konu alan mimarlık tarihi yazınında oldukça sınırlı yer bulan bir isimdir. Bunda, Uzluk’un mimarlık ...
 • Çıpan, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Hz. Mevlâna ailesine mensubiyeti olan, Konya’daki ilk ve orta tahsilini müteakip Türkiye’de ardından da Almanya’da mimarlık eğitimi gören Şehabettin Uzluk, Konya’ya döndükten sonra aktif mimarlık faaliyetinde bulunmaz, ...
 • Akkuş, Mustafa; Taşdelen, Şükrü (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Turgutoğlu ailesi Karamanoğlu Beyliği’nin emir ve hizmetinde ordu komutanlığı ve Konya Vilayeti merkezinden başlayarak Kadınhanı, Ilgın, Akşehir, Emirdağı, Sivrihisar, Polatlı, Koçhisar, Aksaray-Eskil’e kadar olan bölgenin ...
 • Batır, İsmet Burak (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Malazgirt Savaşı’nın neticesinde Bizans İmparatorluğu’nun kat’i bir yenilgiye uğraması her iki taraf açısından da ciddi sonuçlar doğurmuştur. Bizans, Türkleri Anadolu’dan çıkarmak yerine var olan toprakların kaybedilmemesi ...
 • Karaismailoğlu, Adnan (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Bu başlık altında XX. asrın tanığı üç şahsiyetten söz etmek, mümkün olacaktır. Uzluk ailesi Mimar Şahabettin (1900-1989) ve Prof. Dr. Feridun Nâfiz (1902-1974), bir de Şahabettin beyin eşi Nimet Hanımefendi’den (1914-2000) ...
 • Şafak, Yakup (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk (1902-1974) ülkemizde tıp tarihinin önde gelen simalarından biridir. Aynı zamanda Türk kültürü, tarihi, sanatı ile Mevlâna ve Mevlevîlik konularında pek çok kitap ve makale yazmış; ağabeyi ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account