Selcuk University Digital Archive Systems

Başlatıcılı kimyasal buhar biriktirme yöntemi ile tersiyer amin içeren antibakteriyel nano kaplamaların sentezi ve bu kaplamaların antibakteriyel özelliklerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karaman, Mustafa
dc.contributor.author Sevgili, Emine
dc.date.accessioned 2019-02-20T07:36:15Z
dc.date.available 2019-02-20T07:36:15Z
dc.date.issued 2016-01-06
dc.identifier.citation Sevgili, E. (2016). Başlatıcılı kimyasal buhar biriktirme yöntemi ile tersiyer amin içeren antibakteriyel nano kaplamaların sentezi ve bu kaplamaların antibakteriyel özelliklerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14559
dc.description.abstract Bakteriler ve çeşitli mikroorganizmalar ile onların sebep olduğu hastalıklar, içinde yaşadığımız çevrenin en büyük problemlerinden birisidir. Temas etiğimiz her yerde bulunmaları, gözle görülemiyor olmaları ve kullanılan antibakteriyel ajanlara zamanla direnç kazanmaları bu mikroorganizmalarla olan mücadeleyi her geçen gün daha zor hale getirmektedir. Özellikle ortak kullanılan eşyalar, medikal cihazlar, su arıtma cihazları, dental ekipmanlar ile hastahaneler gibi bu canlıları çok barındıran yerlerde kullanılan yüzeylerde antibakteriyel özelliklerin bulunması istenilmektedir. Bu çalışmada başlatıcılı kimyasal buhar biriktirme yöntemi kullanılarak içerdiği tersiyer amin grupları ile antibakteriyel özellik gösteren poli(dietil aminoetil metakrilat-etilen glikol dimetakrilat) P(DEAEMA-EGDMA) kopolimer ince filmleri kumaş ve cam yüzeyler üzerine farklı kompozisyonlarda başarılı bir şekilde biriktirilmişlerdir. Ayrıca poli(dietil aminoetil metakrilat) P(DEAEMA) ile poli(etilen glikol dimetakrilat) P(EGDMA) homopolimerleri de alttaş üzerine biriktirilerek kaplama kalınlığı ile alttaş sıcaklığı arasındaki ilişkiyi incelemek üzere bir parametre çalışması gerçekleştirilmiştir. Homopolimerlerde alttaş sıcaklığı ile kaplama kalınlığı doğru orantılı olarak değişirken, kopolimerde bu durumun ters orantılı olarak değiştiği görülmüştür. Bu sonuç bize homopolimer ve kopolimerler için hız belirleyici basamağın farklı olduğunu göstermiştir. Ayrıca DEAEMA'ın artan akış hızlarında kopolimer içerisindeki miktarının da arttığı görülmüş ve bu durum yapılan yüzde hesabı FTIR sonuçları ile desteklenmiştir. Yine tüm ince film kaplamalar için kimyasal yapıyı açığa çıkartmak üzere FTIR analizi gerçekleştirilmiş fonksiyonel grupların önemli ölçüde korunduğu görülmüştür. Yapılan nano boyuttaki kaplamanın kumaşın hava almasını engellemediği SEM analizi ile açığa çıkarılmıştır. Yüzeye artık yük kazandırmak üzere yapılan protonlama işlemi temas açısı analizi ile desteklenmiştir. Ayrıca AFM analizi ile değişen yüzey pürüzlülüğü kaplamanın varlığını göstermiştir. Cam yüzey üzerine yapılan kaplamanın UV analizine göre ışık geçirgenliğinin neredeyse boş camla aynı olduğu görülmüş buda hem antibakteriyel hem de transparan olması istenen yüzey uygulamalarında rahatlıkla kullanılabileceğini göstermiştir. Yapılan antibakteriyel özellik test işlemlerinde hem kumaş hem de cam yüzeylerde kaplamanın temas ettiği bölgelerde bakteri kolonilerine rastlanmamış buda kaplamanın bakteri oluşumunu engellediğini kanıtlamıştır. İCVD yönteminde kullanılan alttaşın oda sıcaklığında tutulması herhangi bir bozucu etkiye maruz kalmaması kağıt, cam, kumaş gibi narin yüzeylerle çalışmaya imkan vermektedir. Ayrıca yöntemin solvent içermeyen kuru bir proses olması da katma değeri yüksek antibakteriyel özellikli yüzeyler hazırlamak için ideal bir yöntem olduğunu göstermiştir. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu tez çalışması Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 14201065 nolu proje ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Antibakteriyel yüzeyler tr_TR
dc.subject Başlatıcılı kimyasal buhar biriktirme yöntemi tr_TR
dc.subject Antibacterial surfaces tr_TR
dc.subject Initiated chemical vapor deposition tr_TR
dc.title Başlatıcılı kimyasal buhar biriktirme yöntemi ile tersiyer amin içeren antibakteriyel nano kaplamaların sentezi ve bu kaplamaların antibakteriyel özelliklerinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Using of initiated chemical vapor depositions method for synthesis of tertiary amine containing antibacterial nanocoatings and assess of their antibacterial properties tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account