Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Başlatıcılı kimyasal buhar biriktirme yöntemi ile tersiyer amin içeren antibakteriyel nano kaplamaların sentezi ve bu kaplamaların antibakteriyel özelliklerinin incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.