Selcuk University Digital Archive Systems

XII. yüzyıl Türkiye Selçuklularında Türkmenler

Show simple item record

dc.contributor.advisor Demirci, Mustafa
dc.contributor.author Sert, Esra
dc.date.accessioned 2015-02-17T11:27:40Z
dc.date.available 2015-02-17T11:27:40Z
dc.date.issued 2011-07-19
dc.identifier.citation Sert, E. (2011). XII. yüzyıl Türkiye Selçuklularında Türkmenler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1453
dc.description.abstract Türk tarihinde ayrı bir yeri olan Türkmenler, devletlerin siyasi, askeri ve sosyal hayatında önemli bir konuma sahip olmuşlardır. Bu sebeple de onların yaşadıkları coğrafya ve kimlikleri ayrı bir önem kazanmaktadır. Orta Asya’dan Büyük Selçuklu döneminde ortaya çıkışları ve Anadolu’ya yönlendirilmeleri, bölgeye kitleler halinde gelen Türkmenlerin bu topraklar üzerindeki dağılımı, dönemin siyasi ve sosyal gelişmelerini anlamamız açısından gereklidir. Bu çalışmada Türkmenlerin Malazgirt zaferini sonrasında Anadolu toprakları üzerindeki yerleşimleri, Türkiye Selçuklu devletinin kendi birliğini korumak adına Türkmenlere karşı izlediği politikalar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anadolu'nun fethedilmesinde önemli bir rol üstlenen Türkmenlerin, Bizans ve Haçlı ordularıyla yapılan savaşlarda Türkiye Selçuklu Devleti’nin askeri birliğinin temelini oluşturduğu görülmektedir. Siyasi hayat üzerinde bu kadar etkin olan ve nüfusun çoğunluğunu oluşturan Türkmenlerin sosyal hayat üzerinde de etkisi şüphesizdir. Anadolu’daki köy isimleri, vi giyim, yemek ve çeşitli adetler incelendiği zaman Türkmenlerin Orta Asya’dan itibaren kullandığı alışkanlıklarını bu topraklarda taşıdığı görülmektedir. Ayrıca onların sosyal hayatı incelendiği zaman maden işlemeyi bilen, hukuku olan son derece teşkilatlı bir yapıyla karşılaşmaktayız. Bu durum, Türkmenler için özellikle batılı yazarlar tarafından atfedilen “göçebe” kavramının son derece haksız bir değerlendirme olduğunu ortaya koymaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Principally, the answers we have found to the questions “Who Turkmen are” and “What kind of differences Turkmen have in comparison with other groups” help us understand the reasons of their operations under the empires Turkmen fell under domination. By this way, it becomes clear that the emergence of Turkmen in Great Seljuk Empire whose migration adventures starting in Central Asia we followed and its orientation to Anatolia, population distribution of Turkmen who came to Anatolia as crowds make it clear that Turkmen underlie Seljuk Empire of Turkey. Moreover, Turkmen, who held the most significant position in the battle with Byzantine and Crusaders during the establishment of the empire, proved to be not visitors but the owners of these lands, as well. In 12th century when Anatolia began to adopt Turkization and Islamize, the role and labor of Turkmen lie behind their daily life they brought from Central Asia viii to these lands. Besides limited information about the social life of Turkmen in 11th century, it is possible to discover the traces we resume even today. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Oğuzlar tr_TR
dc.subject Anadolu tr_TR
dc.subject Türkiye Selçuklu Devleti tr_TR
dc.subject 12. Yüzyıl tr_TR
dc.subject Oghuzs tr_TR
dc.subject Anatolia tr_TR
dc.subject Seljuk Empire of Turkey tr_TR
dc.subject 12th Century tr_TR
dc.subject Türkmenler tr_TR
dc.subject Turkmens tr_TR
dc.title XII. yüzyıl Türkiye Selçuklularında Türkmenler tr_TR
dc.title.alternative Turkmen in 12th century Seljuk Empire of Turkey tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account