Selcuk University Digital Archive Systems

Babil esaretinin Yahudiler üzerindeki sosyal, kültürel ve dini etkileri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Aydın, Mehmet
dc.contributor.author Akbıyık, Serpil
dc.date.accessioned 2014-09-05T07:49:04Z
dc.date.available 2014-09-05T07:49:04Z
dc.date.issued 2010-12-31
dc.identifier.citation Akbıyık, S. (2010). Babil esaretinin Yahudiler üzerindeki sosyal, kültürel ve dini etkileri. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/144
dc.description.abstract Bu Tezde Babil Esareti'nin Yahudiler üzerindeki sosyal kültürel ve dini etkilerinden bahsedilmektedir. Bu amaçla Tanah merkezinde konu ele alınmıştır. Tanah Yahudiler'in Babil'e sürgün edilmesini ilahi bir ceza olarak değerlendirir. Tanrı, Yahudiler'i peygamberleri aracılığı ile defalarca uyarmasına rağmen onlar günahlarında ısrar ederler. Yahudiler dini emirleri o kadar çok ihmal ederler ki Tanrı onları Babil'e sürgün ederek cezalandırır. Tanah'ta sürgünün birkaç aşamada gerçekleştiğine dair bilgiler vardır. Bu aşamaların en şiddetlisi M.Ö. 586 yılında meydana gelir. Bu sürgünde Kudüs şehri ve Süleyman Mabed'i tahrip edilir. Yahudi Tarihinde yetmiş yıla yakın bir zaman dilimini kapsayan Babil sürgünü Yahudiler için büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Sürgün döneminde Yahudilerde dini inançlar, nebilerin mesajları, mabet anlayışı, kurban anlayışı, sünnet olmadaki kimlik arayışı, Şabat gününe verilen anlam, oruç, bayramlar, ahiret inancı, Mesih inancı, din adamlarının durumu konularında ciddi değişimler ortaya çıkar. Yine sürgünde, sosyal hayat, Yahudiler'in kullandıkları isimler, takvim konularında da dikkate değer gelişmeler olur. tr_TR
dc.description.abstract Social, cultural and religious Impacts of Babylon Captıvıty is mentioned in this thesis. For this purpose, the subject is taken up in the center of Old Testament. Old Testament interprets to be a divine punishment that Jews exile to Babylon. Although God warned repeatedly Jews through prophets, Jews insisted their sins. Jews neglect so many religious orders that God punishes with exile. There are informations in Old Testament about that Jews?s exile occur at few steps. The most severe of these steps occurs at 586 B.C. The city of Jerusalem and the temple of Solomon is destroyed by Babylonians in this exile. Babylonian exile that covers close to seventy year time period at Jewish history is period that experience major changes for Jews. During the exile period, some serious changes arise in the religious beliefs, prophet?s messages, concept of temple, concept of sacrifice, search of identification in circumcision, importance given to Sabbath, fast, holy days, Day of Judgement, faith for Messiah, the status of ecclesiastic among the Jews. Also there are remarkable improvements in the community life, Jewish names and calender in the exile.
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Babil tr_TR
dc.subject Babylonian tr_TR
dc.subject Dini iman tr_TR
dc.subject Religious faith tr_TR
dc.subject Yahudiler tr_TR
dc.subject Jewishs tr_TR
dc.title Babil esaretinin Yahudiler üzerindeki sosyal, kültürel ve dini etkileri tr_TR
dc.title.alternative Social, cultural and religious impacts of Babylon captivity on Jews tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account