Selcuk University Digital Archive Systems

Controlling the distributed energy resources using smart grid communication technologies

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kulaksız, Ahmet Afşin
dc.contributor.advisor Önen, Ahmet
dc.contributor.author Çelimli, Derya Betül Ünsal
dc.date.accessioned 2019-02-05T12:00:00Z
dc.date.available 2019-02-05T12:00:00Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Çelimli, D. B. Ü. (2018). Controlling the distributed energy resources using smart grid communication technologies. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14498
dc.description.abstract In recent years, consumer demand, energy consumption rates, and control requirements have increased. This necessitates the control of electrical systems remotely with communication system by advanced technologies which have distributed energy resources. Therefore, transforming the existing electrical grid into the smart grid requires remote control for the development of more efficient, more convenient and more reliable systems and its structures are being researched. In this thesis, communication structures used in control requirements and integration of renewable electrical sources are examined. Then, micro grid system model is designed which is used with power line communication infrastructure, distributed energy resources, and electric vehicles system and the overall system is simulated by Matlab Simulink. Photovoltaics technology is integrated as distributed resources and the simulation results are examined for the quality of transmitted energy in different situations of the micro grid. Besides, the applicability of the distributed resources considering power quality is observed when placed near to non-linear load buses. At the same time, the increased power of distributed resources has improved both the system's voltage and its power quality indices. tr_TR
dc.description.abstract Son yıllarda artan tüketici talepleri, enerji tüketimi oranları ve kontrol gereksinimleri dolayısıyla enerji kaynaklarının ileri teknolojilerle elektrik sistemlerine dağıtılması ve etkili bir haberleşme teknolojisi ile uzaktan kontrol edilmesi gereksinimleri ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, mevcut elektrik şebekesinin akıllı şebekeye dönüştürülmesinde, daha verimli, daha kullanışlı ve daha güvenilir sistemlerin geliştirilmesi için uzaktan kontrol sağlayabilen yapılar araştırılmaktadır. Bu bağlamda, bu tez çalışmasında, kontrol gereksinimlerini karşılayabilen haberleşme teknolojileri ve yenilenebilir elektrik kaynaklarının bu sistemlere entegrasyonu incelenmiştir. Güç hatları iletişimi altyapısı ile dağıtılmış enerji kaynakları ve elektrikli araç sistemleri entegreli mikro şebeke sistemi modellenmiş ve tasarlanan yeni sistem Matlab Simulink ile simüle edilmiştir. Farklı tasarım yapısına sahip mikro şebekeler için, iletilen enerjinin kalitesi, simülasyon sonuçları alınarak incelenmiştir. Ayrıca, dağıtılmış enerji kaynaklarının uygulanabilirliği, doğrusal olmayan yük baralarına olan mesafelerine göre, güç kalitesine olan etkileri dikkate alınarak gözlemlenmiştir. Aynı zamanda, dağıtılmış enerji kaynaklarının gücünün artırılması, sistemin gerilim ve güç kalitesi indekslerini iyileştirmiştir. tr_TR
dc.description.sponsorship This thesis study was supported by TUBlTAK with the 2211 Priority Areas Scholarship Program. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Electric vehicles tr_TR
dc.subject Micro grid tr_TR
dc.subject Smart grid tr_TR
dc.subject Photovoltaics tr_TR
dc.subject Power quality tr_TR
dc.subject Akıllı şebeke tr_TR
dc.subject Elektrikli araçlar tr_TR
dc.subject Güneş pilleri tr_TR
dc.subject Güç kalitesi tr_TR
dc.subject Mikro şebeke tr_TR
dc.title Controlling the distributed energy resources using smart grid communication technologies tr_TR
dc.title.alternative Akıllı şebeke haberleşme teknolojileri kullanılarak dağıtılmış enerji kaynakları kontrolü tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account