Selcuk University Digital Archive Systems

Kamu diplomasisi ve medya: TRT World yayınlarının yabancı uyruklu öğrenciler üzerindeki etkisine yönelik bir çalışma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karakoç, Enderhan
dc.contributor.author Kınay, İhsan
dc.date.accessioned 2019-02-05T11:59:15Z
dc.date.available 2019-02-05T11:59:15Z
dc.date.issued 2018-07-26
dc.identifier.citation Kınay, İ. (2018). Kamu diplomasisi ve medya: TRT World yayınlarının yabancı uyruklu öğrenciler üzerindeki etkisine yönelik bir çalışma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14495
dc.description.abstract Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sadece bireysel anlamda değil küresel ölçekte etkiler oluşturmaktadır. Küreselleşme ve yeni teknolojilerin etkisi ile diplomasi kavramı değişime uğrayarak kamu diplomasisine dönüşmüştür. Yeni bir diplomasi anlayışı olan kamu diplomasisinin amaçlarından biri yumuşak güç olarak da ifade edilen, sempati oluşturmaktır. Çok yönlü faaliyetlere sahip olan kamu diplomasisi için kitle iletişim araçları ayrıcalıklı bir konumdadır. Kitle iletişim araçları içinde ise sayısız teknolojik ürüne rağmen televizyon halen özel konumunu sürdürmektedir. Uluslararası iletişimde, rekabetin yoğun olduğu küresel arenada, devletler birbirlerine karşı uluslararası yayın yapan haber ajansları ve televizyon kanalları aracılığıyla mücadele vermektedirler. Türkiye'nin kamu diplomasisi çalışmalarında kullanılmak ve yumuşak güç sağlamada etkin görevde olması için küresel ölçekli TRT World televizyon kanalı kurulmuştur. Türkiye'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler üzerinde TRT World'ün izlenme oranı ve kamu diplomasisi etkisinin incelenmesi amaç edinildiği çalışmada TRT World'ün izlenme oranı ve kamu diplomasisi etkisi geleneksel yüz yüze anket tekniği uygulanarak araştırılmıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu 360 katılımcıya uygulanan soru formundan elde edilen verilerin istatistik paket programıyla işlenen analizlerine göre, TRT World'ün izlenme oranı düşük fakat izleyenler arasında, TRT World ve içerikleri hakkında olumlu düşünenlerin oranının yüksek olduğu görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract Scientific and technological developments have effects not only on the individual but also on the global scale. With the impact of globalization and new technologies, the concept of diplomacy has changed and turned into public diplomacy. One of the aims of public diplomacy, which has a new understanding of diplomacy, is to create sympathy, also expressed as soft power. The mass media have a privileged position for public diplomacy, which possesses versatile activities. In mass media, despite the numerous technological products, television still maintains its special position. In the global arena where competition is intense in international communications, states are fighting against each other through internationally news agencies and television channels. Turkey's soft power to be used for public diplomacy efforts and global scale to be effective in providing mission TRT World television channel was established. Studying foreign nationals audience share TRT World on students and public diplomacy of the audience share TRT World in this study, which is available to examine the impact and public diplomacy impact on Turkey traditional, face-to-face surveys were studied using the technique.. According to the computerized analysis of the data obtained from the questionnaire applied to the 360 foreign students studying at Eskişehir Anadolu University, TRT World's follow-up rate was low but it was seen that the ratio of those who think positive about TRT World and its contents among the followers was high. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Kamu diplomasisi tr_TR
dc.subject Yumuşak güç tr_TR
dc.subject TRT World tr_TR
dc.subject Public diplomacy tr_TR
dc.subject Soft power tr_TR
dc.title Kamu diplomasisi ve medya: TRT World yayınlarının yabancı uyruklu öğrenciler üzerindeki etkisine yönelik bir çalışma tr_TR
dc.title.alternative Public diplomacy and media: A study on the effect of TRT World broadcasts on foreign students tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account