Selcuk University Digital Archive Systems

W. Radloff'un "Opit Slovarya Tyurkskih nareçiy" adlı eserinde geçen Şor Türkçesine ait kelimeler ve bu kelimelerin çağdaş Şor Türkçesi ile mukayesesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Aşcı, Ufuk Deniz
dc.contributor.author Kaya, Mehmet
dc.date.accessioned 2019-02-05T08:14:57Z
dc.date.available 2019-02-05T08:14:57Z
dc.date.issued 2018-07-10
dc.identifier.citation Kaya, M. (2018). W. Radloff'un "Opit Slovarya Tyurkskih nareçiy" adlı eserinde geçen Şor Türkçesine ait kelimeler ve bu kelimelerin çağdaş Şor Türkçesi ile mukayesesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14486
dc.description.abstract Wilhelm Radloff'un kaleme aldığı "Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy" Türk Lehçelerinin bir sözlük denemesidir. Radloff'un geniş bir alanda çalışarak oluşturduğu dört ciltlik eseri Türklük Bilimine çok önemli katkılar yapmaktadır. Şor Türkçesinin bugün yok olma tehlikesi altında olmasından dolayı bu alanda yapılan ve yapılacak olan çalışmaların önemi büyüktür. Bu çalışmada "Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy" isimli eserde geçen Şor Türkçesine ait kelimelerin incelenmesi ve bu kelimelerin modern Şor Türkçesindeki durumlarının tespiti ve karşılaştırılması üzerinde durulacaktır. tr_TR
dc.description.abstract "Opıt Slovarya Tyurkskih Narechiy" written by Wilhelm Radloff is a glossary of Turkish dialects. Radloff's four-volume work, which was a result of an extensive field work, has made very important contributions to the Turkish Science. Since the Shor Turkish is under the threat of extinction, the studies to be carried out about this language have great importance. In this study, it was aimed to determine the words that belong to Shor Turkish in W. Radloff's work "Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy" and it was aimed to compare these words with contemporary Shor Turkish. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Wilhelm Radloff tr_TR
dc.subject Opit Slovarya Tyurkskih Nareçiy tr_TR
dc.subject Şor Türkçesi tr_TR
dc.subject Şor Sözlüğü tr_TR
dc.subject Shor Turkish tr_TR
dc.subject Shor Dictionary tr_TR
dc.title W. Radloff'un "Opit Slovarya Tyurkskih nareçiy" adlı eserinde geçen Şor Türkçesine ait kelimeler ve bu kelimelerin çağdaş Şor Türkçesi ile mukayesesi tr_TR
dc.title.alternative In Wilhemm Radloff's work named "Opit Slovarya Tyurkskih nareçiy" there is presence of yester or former Shorian Turkish words and the comprasion of these words with contemporary Shorian Turkish tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account