Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

W. Radloff'un "Opit Slovarya Tyurkskih nareçiy" adlı eserinde geçen Şor Türkçesine ait kelimeler ve bu kelimelerin çağdaş Şor Türkçesi ile mukayesesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.