Selcuk University Digital Archive Systems

Ekonomik büyüme ile işçi gelirleri arasındaki ilişki: Türkiye örneği (1984-2017)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Erdoğan, Savaş
dc.contributor.author Şakalak, Ayşenur
dc.date.accessioned 2019-02-05T08:14:36Z
dc.date.available 2019-02-05T08:14:36Z
dc.date.issued 2018-07-09
dc.identifier.citation Şakalak, A. (2018). Ekonomik büyüme ile işçi gelirleri arasındaki ilişki: Türkiye örneği (1984-2017). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14484
dc.description.abstract Önemli bir finansal kaynak olan işçi gelirlerinin ülke ekonomileri üzerinde çeşitli etkileri söz konusu olmuştur. Konu ile ilgili literatür araştırmasında bu etkilerin olumlu yada olumsuz oldukları üzerine fikir birliği sağlanamadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle yapılan çalışmanın esas amacı literatür deki belirsizliği gidermek adına konuya aydınlatmaktır. İlk olarak değişkenlerin tarihsel gelişimlerinin incelendiği çalışmada 1984-2017 yıllarında, uzun dönem ilişkinin (koentegrasyon) ve karşılıklı bir nedenselliğin olup olmadığı test edilmiştir. Bu değişkenler zaman serisi olduğu için öncelikle birim kökleri giderilmiştir. Her iki değişkenin birinci dereceden durağan olduğu ve bunun sonucu eş bütünleşik olduğu ortaya konmuştur. Sonuç olarak iki değişken arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Fakat yapılan Granger Nedensellik testi sonucu işçi gelirleri ve büyüme arasında %5 anlamlılık düzeyinde bir nedenselliğe rastlanmamıştır. tr_TR
dc.description.abstract Workers' remittances, as an important financial resource, have various effects on the economies. Literature research reveals that there is not a consensus on the direction of these effects whether they are positive or negative. For this reason, the aim of study is to remove the uncertainty in the literature. First, the historical development of variables is examined. Then it is tested whether there is cointegration and mutual causality relationship between variables in 1984 – 2017 period. It is revealed that both variables are stationary at first difference and so the unit root problem was removed. The variables are cointegrated meaning the fact that there is a long term relationship between them. However, at %5 level of significance, there is no Granger causality relationship between variables. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Ekonomik büyüme tr_TR
dc.subject Ödemeler bilançosu tr_TR
dc.subject İşçi gelirleri tr_TR
dc.subject Koentegrasyon testi tr_TR
dc.subject Granger nedensellik tr_TR
dc.subject Economic growth tr_TR
dc.subject Balance of payments tr_TR
dc.subject Workers' remittances tr_TR
dc.subject Cointegration test tr_TR
dc.subject Granger causality tr_TR
dc.title Ekonomik büyüme ile işçi gelirleri arasındaki ilişki: Türkiye örneği (1984-2017) tr_TR
dc.title.alternative The relationship between economic growth and workers' income: The case of Turkey (1984-2017) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account