Selcuk University Digital Archive Systems

The presentation of Turkey in the Palestinian news media: News discourse example

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gölcü, Abdulkadir
dc.contributor.author Khwaira, Fatma M. R.
dc.date.accessioned 2019-02-05T08:13:50Z
dc.date.available 2019-02-05T08:13:50Z
dc.date.issued 2018-07-09
dc.identifier.citation Khwaira, F. M. R. (2018). The presentation of Turkey in the Palestinian news media: News discourse example. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14481
dc.description.abstract Medya, aydınların ve araştırmacıların büyük ilgisini çekmiştir, çünkü halkın ve toplumun ilgisini çeşitli konularda gündeme getirmede oldukça önemli bir rolü vardır. Bu çalışma, toplumun siyasal farkındalığını şekillendirmede medyanın rolünü öğrenmeye ve Filistin medyası ve toplumu hakkında daha fazla bilgi vermeyi amaçlamıştır. Çalışmanın önemi, Filistin medyasının Filistin toplumunun 2017'deki Türk siyasal meselelerine karşı toplumsal farkındalık üzerindeki rolünün niteliğinin anlaşılmasına katkıda bulunması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Çalışma; Filistin basınının Filistin kamuoyunu etkilemedeki rolünü ve Filistin'in siyasal olarak bölünmesinin Filistin'de "Batı Şeria, Gazze Şeridi"nde birleşik bir medya söyleminin varlığına olan etkisini göstermektedir. Bu etki, iç meselelerle sınırlı kalmamış, aynı zamanda uluslararası meseleler hakkındaki söylemlerde de farklılıklar göstermiş ve en önemlisi, Filistin uzlaşmasını sağlama girişimi konusunda net bir rol oynayan Türkiye hakkındaki söylemlerde. Araştırmacı, Filistin'deki iki temel oluşumu temsil eden ve resmi yayın organları olan Al-Hayat Al-Jadeedah ve Filistin gazetelerinde yayınlanan haberlerin analizi için söylem analizi yöntemi kullanılmıştır, çünkü bu tür araştırmalarda haberlerde kullanılan dilin derin bir analizi gerektiği için en uygun araştırma yöntemlerinden biri olarak söylem analizinin kullanılması gerekmektedir. Her iki gazeteden bir yıl boyunca toplanan haberler analiz edildikten sonra, iki gazetenin arasındaki haber söylemiyle, Türk siyasal meselesinin temsilinde derin bir boşluk ve açık bir fark elde edilmiştir. Çalışma ayrıca, birleşik Filistin medyası için mekanizmaların oluşturulması, uluslararası durumun imajının şeffaflıkla aktarılması ve özellikle Arap ve Filistinli gazetelerin söyleminin analizine odaklanmak için önerilerde bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The subject of media has attracted a great deal of attention from intellectuals and researchers, because it has a role in raising the interest of the public and society in various issues. The study began to learn about the role of the media in shaping the political awareness of the society and shed more light on the Palestinian media and society. The importance of the study stems from the fact that it contributes to understanding the nature of the role of the Palestinian media on the social awareness of the Palestinian society towards the Turkish political issues of 2017. The study showed the role of the Palestinian press in influencing the Palestinian public opinion and the extent of the impact of the Palestinian division on the existence of a unified media discourse in Palestine, "West Bank, Gaza Strip", this influence was not limited to internal issues but showed differences in the discourse on international issues as well, most importantly Turkey, which had a clear role in the attempt to achieve Palestinian reconciliation. The researcher used the method of discourse analysis of the news in the newspapers of Al-Hayat Al-Jadeedah and Filistin, which was chosen according to the official media, which constitute two points of view of the Palestinian powers, as well as the use of discourse analysis as one of the most appropriate research methods for such studies, which requires a deep analysis of the language used in the news. After collecting news from both newspapers and then analyzing them, a deep gap and a clear difference in the representation of the Turkish political issue were reached through the news discourse between the two newspapers, The study also issued recommendations, including the establishment of mechanisms for unified Palestinian media, to convey the image of the international situation with transparency and to focus on the analysis of the discourse of the Arab and Palestinian newspapers in particular. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Söylem analizi tr_TR
dc.subject Filistin tr_TR
dc.subject Medya tr_TR
dc.subject Temsil tr_TR
dc.subject Türk-Filistin ilişkileri tr_TR
dc.subject Discourse analysis tr_TR
dc.subject Palestine tr_TR
dc.subject Representation tr_TR
dc.subject Turkish-Palestinian relations tr_TR
dc.subject Media tr_TR
dc.title The presentation of Turkey in the Palestinian news media: News discourse example tr_TR
dc.title.alternative Filistin haber medyasında Türkiye'nin temsili: Haber söylemi örneği tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account