Selcuk University Digital Archive Systems

Sosyal medyanın geleneksel medyada temsil pratikleri: Arap Baharı ve Gezi Parkı olayları örneği

Show simple item record

dc.contributor.advisor Terkan, Banu
dc.contributor.author Delal, Özlem
dc.date.accessioned 2019-02-05T08:13:46Z
dc.date.available 2019-02-05T08:13:46Z
dc.date.issued 2018-06-21
dc.identifier.citation Delal, Ö. (2018). Sosyal medyanın geleneksel medyada temsil pratikleri: Arap Baharı ve Gezi Parkı olayları örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14480
dc.description.abstract İletişim teknolojilerinin hayatımızın her alanında etkili olduğu günümüzde, yeni iletişim teknolojilerinden biri olarak konumlandırılan sosyal medya, olumlu ya da olumsuz etkileriyle iletişim çalışmalarında olduğu kadar, geleneksel medyanın da söyleminde çeşitli şekillerde ele alınmaktadır. Bu çalışmada geleneksel medyanın sosyal medyayı nasıl anlamlandırdığı sorusuna cevap aranmış ve bu doğrultuda Arap Baharı ve Gezi Parkı olayları örneğinde geleneksel medya araçlarından biri olan gazetelerde yer alan köşe yazılarında, sosyal medyanın tanımlanma biçimleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada geleneksel medyanın sosyal medyayı anlamlandırma pratiklerinde, toplumsal olayların nerede gerçekleştiğinin, gazetelerin ideolojik konumlanışının ve iktidarlara yaklaşım biçimlerinin ne gibi söylem farklılıkları oluşturduğu belirlenmek istenmiştir. Çalışmada Türkiye'de günlük yayın yapan farklı ideolojilere sahip 10 ulusal gazetede, sosyal medyaya yüklenen anlamlar içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş ve elde edilen veriler SPSS programına aktarılarak bulgular yorumlanmıştır. Sosyal medyaya yüklenen anlamlarda, gazetelerin ideolojik eğilimleri, olayların nerede gerçekleştiği, iktidarlara karşı yaklaşım biçimleri gibi değişkenlerin belirleyici olduğu görülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Today communication technologies are effective in every aspect of our lives, and social media which is positioned as one of the new communication technologies, has been addressed with its positive or negative effects by communication studies, as well as by traditional media in various ways. In this study, the answer to the question of how the social media is interpreted by traditional media is sought, and in this direction, it is attempted to put forth the description ways of social media in columns in newspapers which is one of the traditional media tools, through the examples of Arab Spring and Gezi Park. In addressing the two social movements that took place in different places, it was discussed whether there was a change in the meanings produced through social media, and what types of discourses in meanings attributed to the social media have created by the ideological positioning of the newspapers and the ways in which they approach the governments. In the study, the meanings attributed to the social media in 10 newspapers with different ideologies published on a daily basis in Turkey, have been analyzed through content analysis method. The data obtained has been transferred to the SPSS program and the findings have been interpreted. In the study, when the representation practices of social media in the traditional media are examined through two events, in the meanings attributed to the social media, it can be seen that variables such as the ideological orientations of the newspapers, their ways of approaching to the rulers, and the locations the events take place, are important. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Geleneksel medya tr_TR
dc.subject Sosyal medya tr_TR
dc.subject Arap Baharı tr_TR
dc.subject Gezi Parkı olayları tr_TR
dc.subject Toplumsal hareketler tr_TR
dc.subject Traditional media tr_TR
dc.subject Social media tr_TR
dc.subject Arab Spring tr_TR
dc.subject Gezi Park events tr_TR
dc.subject Social movements tr_TR
dc.title Sosyal medyanın geleneksel medyada temsil pratikleri: Arap Baharı ve Gezi Parkı olayları örneği tr_TR
dc.title.alternative Representation practices of social media in traditional media: The case of Arab Spring and Gezi Park events tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account