Selcuk University Digital Archive Systems

Kadınlara yönelik internet sitelerinde toplumsal cinsiyet ilişkilerinin analizi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Terkan, Banu
dc.contributor.author Baloğlu, Özge Özçelik
dc.date.accessioned 2019-02-05T08:13:41Z
dc.date.available 2019-02-05T08:13:41Z
dc.date.issued 2018-06-21
dc.identifier.citation Baloğlu, Ö. Ö. (2018). Kadınlara yönelik internet sitelerinde toplumsal cinsiyet ilişkilerinin analizi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14479
dc.description.abstract Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yeniden üretildiği birçok alan vardır. Bu alanlardan biri de internettir. Bu çalışmada toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yeniden üretiminde internetin nasıl bir rolü olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kadınlara yönelik internet sitelerinde toplumsal cinsiyet ilişkilerinin analiz edilmeye çalışıldığı bu çalışmada, popüler kadın siteleri ve kadın odaklı habercilik yapan internet siteleri incelenmiştir. Popüler kadın sitelerini temsilen Pudra.com ve Mahmure.com seçilmiştir. Kadın odaklı habercilik yapan ve kadın hakları noktasında mücadele verdiğini belirtilen sitelerden ise Uçan Süpürge ve Bianet incelenmiştir. Bianet kadınlara yönelik bir internet sitesi tanımlaması ile değil, bağımsız iletişim ağı/alternatif bir haber sitesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak Türkiye'de kadın odaklı habercilik ve toplumsal cinsiyet ilişkilerinin neden olduğu eşitsizliği vurgulamada ve alternatif söylem üretmede Bianet görünür bir haber sitesi olduğu için araştırmada dışarıda bırakılamayacağı düşünülmüştür. Belirtilen sitelerdeki haberler 6 ay boyunca taranmış ve popüler kadın sitelerinde ve kadın odaklı habercilik yapan sitelerde toplumsal cinsiyet ilişkileri eleştirel söylem analizi yöntemi ile incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada incelenen popüler kadın sitelerinde toplumsal cinsiyete ilişkin tartışmaların ağırlıklı olarak kadın üzerinden yürütüldüğü belirginleşmektedir. Bu sitelerde daha çok idealize edilen bir kadınlık üzerinden üretilen söylemler görünür durumdadır. Kadın odaklı habercilik yaptığını belirten siteler ise toplumsal cinsiyet konusuna inşacı bir mantık üzerinden yaklaşmakta, söylemlerinde ortaya çıkan sorunların toplumsal dinamiklerini anlama çabası belirginleşmektedir. tr_TR
dc.description.abstract There are many areas where gender relations are recreated. One of these areas is internet. In this study, it is tried to demonstrate how the Internet plays role in the recreation of gender relations. In this study, which analyzes gender relations in websites for women, websites that are popular women websites and websites which publish women-centric journalism are examined. Pudra.com and Mahmure.com were chosen to represent popular women websites. Uçan Süpürge and Bianet have been examined from the websites indicating that they are women-centric journalism and fight for women's rights. Bianet is not a website for women, it is an independent communication network/alternative news website. However, Bianet was thought that it cannot be excluded from the study, because it is a visible news website, with women-oriented journalism, emphasizing the inequality caused by gender relations and producing alternative discourses. The news on the mentioned websites were scanned for 6 months and the gender relations in popular women websites were tried to be analyzed with the method of critical discourse analysis. It is evident that in the study of popular female sites, the debate about gender is predominantly carried out on women. On these websites, discourses are produced mainly over an idealized womanhood. The websites, which indicate that they are women-centric journalism, have constructive approach for the gender issue, and their effort to understand the social dynamics of the problems that arise in their discourses becomes evident. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Toplumsal cinsiyet tr_TR
dc.subject İnternet tr_TR
dc.subject Popüler kadın siteleri tr_TR
dc.subject Kadın odaklı habercilik tr_TR
dc.subject Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik tr_TR
dc.subject Eleştirel söylem analizi tr_TR
dc.subject Critical discourse analysis tr_TR
dc.subject Gender-based journalism tr_TR
dc.subject Internet sites which women-centric journalism tr_TR
dc.subject Popular women sites tr_TR
dc.subject Internet tr_TR
dc.subject Gender tr_TR
dc.title Kadınlara yönelik internet sitelerinde toplumsal cinsiyet ilişkilerinin analizi tr_TR
dc.title.alternative Analysis of gender relations in women-centric websites tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account