Selcuk University Digital Archive Systems

Kayseri'nin kış turizm potansiyeli ve tercih edilmesindeki sebepler: Erciyes örneği

Show simple item record

dc.contributor.advisor Büyükipekci, Semih
dc.contributor.author Kaya, Gülhan
dc.date.accessioned 2019-02-05T08:13:34Z
dc.date.available 2019-02-05T08:13:34Z
dc.date.issued 2018-07-09
dc.identifier.citation Kaya, G. (2018). Kayseri'nin kış turizm potansiyeli ve tercih edilmesindeki sebepler: Erciyes örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14478
dc.description.abstract Kış Turizmi açısından zengin bir kaynağa sahip olan ülkemizde de Palandöken, Uludağ, Erciyes, Ilgaz, Sarıkamış, Zigana, Davraz gibi önemli tesislere sahip noktalarda hem ülkemiz insanı için hem de dışarıdan gelen turistler için önemli bir kış turizm potansiyeline sahiptir. Buradan yola çıkarak Erciyes kış turizm merkezinde gerçekleştirilen faaliyetler, tercih edilme sebepleri ve bu tesislerin karşılaştırılması araştırmanın konusunu oluşturmuştur. Buradan yola çıkarak Kayseri'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel boyutları literatür taraması sonucu elde edilen bilgiler ışığında kış turizmiyle ilişkilendirilmiştir. Bu kapsamda Kayseri'nin kış turizm açısından tercih edilme sebepleri, Erciyes Kayak Merkeziyle sınırlandırılarak çözümlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada literatür araştırması sonucu oluşturulan anket yöntem kullanılmıştır. Hazırlanan anket Erciyes dağında kış turizmi gerçekleştirmek üzere gelen turistlere uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda kış turizm merkezinin yeterince reklam ve tanıtımının yapılmadığı, sahip olduğu otel, alışveriş merkezlerinin yetersiz kaldığı, düzenlenen uluslararası kış spor faaliyetlerinin ziyarete gelen turist sayısına doğrudan etki ettiği sonuçlarına ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Having a rich source in terms of winter tourism, Palandöken has an important winter tourism potential both for our country's people and foreign tourists in places with important facilities like Palandöken, Uludağ, Erciyes, Ilgaz, Sarıkamış, Zigana and Davraz. From here, the activities of Erciyes winter tourism center, the reasons for preference and the comparison of these facilities have been the subject of research. From here, the historical and cultural dimensions of Kayseri, which are derived from the literature, are related to winter tourism in the light of the information obtained. In this context, the reasons for preferring Kayseri for winter tourism were limited by Erciyes Ski Center and tried to be solved. The questionnaire method used in the study was the result of the literature search. The prepared questionnaire was applied to the tourists coming to Erciyes to perform winter tourism. In the direction of the results of the research, it has been reached that the winter tourism center has not advertised and promoted sufficiently, the hotel has had a direct impact on the number of tourists coming from abroad and the international winter sports activities in which shopping centers are insufficient. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Turizm kavramı tr_TR
dc.subject Kış turizmi tr_TR
dc.subject Alternatif turizm tr_TR
dc.subject Erciyes Kayak Merkezi tr_TR
dc.subject Tourism concept tr_TR
dc.subject Winter tourism tr_TR
dc.subject Alternative tourism tr_TR
dc.subject Erciyes Ski Resort tr_TR
dc.title Kayseri'nin kış turizm potansiyeli ve tercih edilmesindeki sebepler: Erciyes örneği tr_TR
dc.title.alternative The potential of winter tourism in Kayseri and preference reasons: Erciyes case tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account