Selcuk University Digital Archive Systems

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki BY7890/4 numaralı mecmuanın transkripsiyonlu metni ve incelemesi (75B-145B)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sucu, Nurgül
dc.contributor.author Fidan, Mustafa
dc.date.accessioned 2019-02-05T08:12:44Z
dc.date.available 2019-02-05T08:12:44Z
dc.date.issued 2018-06-27
dc.identifier.citation Fidan, M. (2018). Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki BY7890/4 numaralı mecmuanın transkripsiyonlu metni ve incelemesi (75B-145B). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14477
dc.description.abstract Bu çalışma Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki 7890/4 numaralı mesnevi mecmuası eserin 75b ve 145b varakları arasındaki bölümün transkripsiyonlu metni ve incelemesinden oluşmaktadır. Bu varaklar arasında dokuz adet mesnevi bulunmaktadır. Bunlar; Destan-ı Yetim Resul, Anaya Asi Oğlan, Kesik Baş Destanı, ismini tespit edemediğimiz mevlidin faziletini anlatan iki adet mesnevi, Vefâtü'n-Nebî, yine ismini tespit edemediğimiz Mûsâ (a.s.)'ın kıssasının anlatıldığı bir mesnevi, Destan-ı İsmail ve ismi çalıştığımız eserde bulunmayan fakat araştırmalarımız neticesinde isminin Kız ve Cehud Hikâyesi olduğunu öğrendiğimiz bir mesnevidir. Bu mesneviler genellikle dini-didaktik mahiyetli mucizat-ı nebî türünde eserlerdir. Tezimiz giriş ve inceleme kısmı içerisindeki bölüm başlıklarıyla beraber beş ana kısımdan oluşmaktadır. Giriş bölümünde mecmuanın tanıtımı yapılmıştır. Birinci bölümde mesnevilerin ait oldukları dönemin tarihi incelenmiş, bu dönem içerisindeki edebiyatın önemine değinilmiş ve dönemin sosyal şartları göz önünde bulundurularak mesneviler tasnif edilmiştir. Yine tezimizde çalıştığımız mesnevilerin bu tasnifteki yerlerine bu bölümde işaret edilmiştir. Ayrıca çalıştığımız eser bir mecmua niteliği taşıdığı için mecmualar içerisindeki yerine de değinilmiştir. Tezimizin ikinci bölümünde mesnevilerin müelliflerine dair ulaşabildiğimiz kadarıyla bilgi verilmiştir. Üçünçü bölümde eserin tanıtımı yapılmış, muhteva ve şekil özellikleri üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde ise çalıştığımız eserin transkripsiyonlu metni, sonuç ve kaynakça bölümleri, özel isimler dizini ve tıpkıbasım örnekleri verilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This study is consists of the transcriptional text and examination of the section between the foils 75b and 145b of the mathnawi journal work numbered 789/4 in the Konya Regional Writing Works Library. There are nine mathnawi among these foils. These; The Epic of Orphan Prophet, The Rebellious Boy Against Mother, The Epic of Head Cut, two mathnawis describing the merit of mawlid that we can not determine the name, Death of Nebi, a mathnawi which is explained Musa's parable, The Epic of Ismail, and a mathnawi that the name is not found in the work we are studying but we learned that its name is The Girl and The Story of Jehud at the result of our research. These mathnawis are generally works of religious-didactic nature in the form of the miracles of Nabi. Our thesis is consists of five parts together with the chapter headings in the introduction and review section. The journal was introduced in the entrance section. The history of the period when the mathnawis belonged was examined in the first part of the thesis, the importance of the literature in this period was mentioned and the mathnawis were classified according to the social conditions of the period. In addition, the places of the mathnawis we worked in our thesis in this classification had also pointed. Also, since the work we are working on carries the quality of a journal, it is also mentioned in its place in journals. In the second part of our thesis, as much information as possible about the authors of the mathnawis have been given. In the third part, the work was introduced and its content and shape features were emphasized. In the fourth part, the transcriptive text of the work we are working on, results, bibliography sections, the concordance of special names and the printing examples are given. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Klasik Türk edebiyatı tr_TR
dc.subject Şiir tr_TR
dc.subject Mecmua tr_TR
dc.subject Classical Turkish literature tr_TR
dc.subject Poetry tr_TR
dc.subject Mecmua tr_TR
dc.title Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki BY7890/4 numaralı mecmuanın transkripsiyonlu metni ve incelemesi (75B-145B) tr_TR
dc.title.alternative The mecmua at the number of BY7890/4 in Konya District Manuscripts Library with transcription and analysis (75B-145B) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account