Selcuk University Digital Archive Systems

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki BY7890/4 numaralı mecmuanın transkripsiyonlu metni ve incelemesi (1b-75a)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sucu, Nurgül
dc.contributor.author Yıldız, Ömer
dc.date.accessioned 2019-02-05T08:12:39Z
dc.date.available 2019-02-05T08:12:39Z
dc.date.issued 2018-06-27
dc.identifier.citation Yıldız, Ö. (2018). Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki BY7890/4 numaralı mecmuanın transkripsiyonlu metni ve incelemesi (1b-75a). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14476
dc.description.abstract Çalışmamızın konusunu oluşturan eser Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki BY7890/4 numarada kayıtlıdır. Eserin tamamı 145 varak olup çalışma alanımız 1b-75a varakları arasıyla sınırlandırılmıştır. Tezimiz bu yazmanın tanıtımı ve incelenmesi ile transkripsiyonu metninden oluşmaktadır. Mecmuada dini-tasavvufi mesneviler ve didaktik şiirler bulunmaktadır. Kıssa ve şiirler konularına göre başlıklar yazılarak ayrılmıştır. Bu şekilde 29 başlık bulunmaktadır. Sadece bir kıssada başlık yoktur. Mecmuadaki manzumelerin çoğunun yazarı belli değildir fakat dokuzunda mahlas kayıtlıdır. Nihani, Yunus, Sadreddin, Kirdeci Ali ve Murad olmak üzere 5 şair tespit edilmiştir. Eserin mürettibi belli değildir. Yazmada yazım tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Dil özellikleri dikkate alındığında 14. ve 15. yüzyıllar olabileceği düşünülmektedir. Eserde çok fazla vezin hatası ve yazım yanlışı bulunmaktadır. Transkripsiyonlu metin hazırlanırken bu yanlışlar düzeltilmeye çalışılmıştır. Metinlerde dini terimler ve özel isimler çok geçtiği için çalışmamızın sonuna bunları kapsayan bir sözlük eklenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The work that constitutes the subject of our work is registered at BY7890/4 in the Konya District Writing Works Library. All of the work is composed of 145 veils and our work area is limited between 1b-75a. Our thesis consist of the introduction and examination of this manuscript and the transcription of the text. There are religious-mystical mesnevis and didactic poems in the journal. The chapters and poems are divided according to the topics. There are 29 titles composed like this. There is not itle in just one story. Most of the poems are anonymous, but there are nicknames in nine of them. Five poets were identified, including Nihani, Yunus, Sadereddin, Kirdeci Ali and Murad. The creator of the work is not certain. No information is given about the writing date of the work. Considering the language characteristics, it is thought that it may belong to the 14th and 15th centuries. There are a lot of rhythm and spelling mistakes in the manuscript. They have been tried to be corrected while transcriptional text was being prepared. As the texts have a lots of religious terms and proper names, a dictionary covering them has been added to the end of our work. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Mesnevi tr_TR
dc.subject Mecmua tr_TR
dc.subject Şiir tr_TR
dc.subject Dini kıssa tr_TR
dc.subject Journal tr_TR
dc.subject Poetry tr_TR
dc.subject Religious poem tr_TR
dc.title Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki BY7890/4 numaralı mecmuanın transkripsiyonlu metni ve incelemesi (1b-75a) tr_TR
dc.title.alternative The mecmua at the number of BY7890/4 in Konya District Manuscripts Library with transcription text and analysis (1b-75a) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account