Selcuk University Digital Archive Systems

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesindeki 15 HK 224 numaralı şiir mecmuası ve Mestap'a göre tasnifi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Çöm, Erol
dc.contributor.author Süngü, Zeynep
dc.date.accessioned 2019-02-05T08:12:34Z
dc.date.available 2019-02-05T08:12:34Z
dc.date.issued 2018-06-27
dc.identifier.citation Süngü, Z. (2018). Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesindeki 15 HK 224 numaralı şiir mecmuası ve Mestap'a göre tasnifi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14475
dc.description.abstract Çalışmamız, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesindeki 15 Hk 224 numaralı mecmuanın tanıtımı ve muhtevası ile manzum kısmının transkripsiyonlu metninden oluşmaktadır. Bu iki bölümü ise üçüncü bir ana bölüm olarak mecmuaya ait MESTAP tabloları takip etmektedir. Transkripsiyonlu metin hazırlanırken kaynaklarda yer alan şiirler mecmuadakilerle karşılaştırılarak farklılıklar dipnotta belirtilmiştir. 118 varaktan oluşan bu mecmuanın çalışmış olduğumuz kısmı 92 varaklık manzum kısmıdır. Burada 67 şaire ait toplam 295 şiir vardır. Tamamı 15 ve 16. yüzyıllardan seçilen şiirler arasında şairi tespit edilemeyen 7 şiir bulunmaktadır. Kaynaklarda bulunamayan şiirler de ayrıca belirtilmiştir. En fazla şiir Ca'fer Çelebi'den alınmış olup daha sonra Sarıca Kemal, Bâkî, Ahmed Paşa, Hayâlî, Mesîhî, Ulvî gelmektedir. Çalışmamız kaynaklarda bulunmayan şiirleriyle edebiyat tarihine katkı sunmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Our study consists of the description and contents of the mecmua numbered 15 Hk 224 at the Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi and the transcriptional text of it. These two sections are followed by the MESTAP tables of the mecmua as a third main section. While transcriptional text is prepared, the poems in the sources are compared with those in the mecmua and the differences are indicated in the footnote. The part of this mecmua that we have studied is 92 leaves of 118 at all. There are a total of 295 poems belong to 67 poets. Among the poems selected from the 15th and 16th centuries, there are 7 poems that cannot be found in the sources. These poems that cannot be found are also mentioned. Most of the poems were taken from Ca'er Çelebi and later came from Sarıca Kemal, Bâkî, Ahmed Paşa, Hayâlî, Mesîhî, Ulvî. Our study contributes to the history of literature in terms of introducing us to poems that are not found in the sources. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi tr_TR
dc.subject Klasik Türk edebiyatı tr_TR
dc.subject Classic Turkish literature tr_TR
dc.subject Şiir tr_TR
dc.subject Poetry tr_TR
dc.subject Mecmua tr_TR
dc.subject Journal tr_TR
dc.title Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesindeki 15 HK 224 numaralı şiir mecmuası ve Mestap'a göre tasnifi tr_TR
dc.title.alternative A poetry mecmua numbered 15 HK 224 which is at Konya Bölge Yazma Eserler Library and its classification according to Mestap tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account