2003, Cilt 3, Sayı 6

 

Recent Submissions

 • Çalış, Şaban; Bağcı, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003)
  After 1923, domestic and international affairs of Modern Turkey were essentially formed by Mustafa Kemal, intended to integrate with the Western World and complete Turkey’s modernization project. In this context, Turkish ...
 • Pirtini, Serdar (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003)
  Total Quality Management (TQM) is a management philosophy leading the enterprise management process through customer-driven approach. TQM from the point of marketing management is the satisfaction degree of customers ...
 • Özbek, Oğuz (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003)
  Bu makale, para coğrafyasının bir alt disiplin olarak kuramsal gelişimine, kurumcu yaklaşımın katkıları üzerinde durmaktadır. Paranın sosyo-mekansal ilişkileri biçimlendiren ve aynı ilişkilerce biçimlenen özü, para ve ...
 • Gökçe, Orhan; Şahin, Ali (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003)
  Genel olarak organizasyonlar içerisinde her yönetim kademesi için uygun olan bir rol kalıbı söz konusu olmasına rağmen, ülkemiz yönetim anlayışında ise, otorite, güç, ve yetki ilişkisi karışıktır. Herkes kendisinin belli ...
 • Zerenler, Muammer (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003)
  Günümüzün rekabetçi iş dünyasında, değişimi öğrenmek, planlamak ve uygulamak, bir işletmenin uzun vadede yaşamını sürdürmesi ve başarısı için en önemli öncelik olarak düşünülmelidir. Çok kısa süre içerisinde ekonomik, ...
 • Altan, Mikail; Engin, Orhan (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003)
  Müşteri memnuniyeti; bir işletmenin ürün ya da hizmetleri kullanması sonucu müşterinin bu ürün ya da hizmetin değeri, niteliği ve özellikleri hakkındaki olumlu ya da olumsuz duygularının tamamıdır. Bu çalışmada şehirler ...
 • Güleş, Hasan Kürşat; Bülbül, Hasan; Çağlıyan, Vural (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003)
  Bilişim teknolojileri (BT) kullanımının, ölçekleri (küçük, orta, büyük) önemli olmaksızın işletmelerin performansı üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu çalışmada BT kullanımının küçük ve orta ölçekli sanayi ...
 • Yüksel, Fatih (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003)
  Kentlerde yaşanan hızlı değişim, kentsel hizmet üretiminden daha çok sorumlu olan yerel yönetimleri etkilemiş, özellikle belediyelerin sorumluluğunu büyük oranda artırmıştır Öyle ki, artan sorunlar ve sorumluluklar ...
 • Uysal, Doğan; Erdoğan, Savaş (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003)
  Bu çalışmada, 1980-2002 yılları arasında, Türkiye ekonomisine ait işsizlik oranları ile fiyat düzeyleri arasındaki ilişki Phillips eğrisi yardımıyla incelenmeye çalışılmıştır. Veri tanımlaması yapıldıktan sonra, değişkenlere ...
 • Can, Ali (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003)
  Dil ve politika arasında ayrılmaz bir ilişki vardır. Demokrasilerde siyasal iktadara ulaşabilmek için komu oyunun desteğine ihtiyaç vardır. Dolasıyla politikacılar bu güce erişmek için dili her zaman etkin bir şekilde ...
 • Acar, Ali (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003)
  Kamu sektöründe personelin becerileri, verimlilik oranları, yatırımın öncelikleri ve modern yönetim teknikleri bakımından ciddi gelişmeler olmaktadır. Kamu sektöründeki bu son değişiklikler, hem özel hem de kamunun diğer ...

View more