2003, Cilt 3, Sayı 5

 

Recent Submissions

 • Zerenler, Muammer (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003)
  Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarını sağlayacak yatırımlar gerçekleştirebilmelerini tasarruf yetersizliği sınırlamaktadır. Tasarruf, planlanan yatırımların kaynağını oluştururken, yurt içinde üretilemeyen makine, ...
 • Varlık, Ülkü; Ören, Banu (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003)
  Yöneten-yönetilen ayrımının bulunduğu en basit toplumlardan en karmaşık toplumlarda, yönetilenler adına iktidarı kullanan yöneticilerin bu yetkisinin kaynağı, üzerinde çok tartışılan bir konu olmuştur. Kısaca "temsil" ...
 • Uysal, Doğan; Mucuk, Mehmet (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003)
  Bu çalışmada crowding – out olarak ifade edilen artan kamu harcamalarının özel sektör yatırımları üzerindeki etkisi, standart en küçük kareler (EKK) analizi yardımıyla Türkiye için ele alınmaktadır. 1975 – 2000 dönemini ...
 • Şahin, Ali (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003)
  Motivasyon, sadece çalışanları değil, yöneticileri de yakından ilgilendiren bir kavramdır. Kurumların etkinliği ve başarısı çalışanlardan ziyade yöneticilerin etkinliğine ve başarısına da bağlıdır. Bütün kurum ve ...
 • Öğüt, Adem; Bülbül, Hasan (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003)
  Ulusal sanayi ekonomisinden, küresel bilgi ekonomisine geçiş sürecinde örgütler yoğun rekabet koşulları altında faaliyetlerini sürdürmektedirler. Değişimin türü ve hızının öngörülmesi olasılığının düşük olduğu günümüz ...
 • Macit, Mustafa (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003)
  The purpose of this study is to address Bass' Transactional and Transformational Leadership Theory that is arguably the one of the most comprehensive leadership theory in organisational studies. The theory is especially ...
 • Güleş, Hasan Kürşat; Çağlıyan, Vural (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003)
  Küreselleşme ile birlikte işletmelerin faaliyette bulundukları pazarlarda rekabetin yapısı biçimsel ve boyutsal olarak değişmekte ve giderek keskinleşmektedir. Böyle bir ortamda işletmelerde İleri İmalat Teknolojileri ...
 • Göküş, Mehmet (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003)
  DP iktidara gelmesi ile, bürokrasinin tek-parti dönemine göre etkinliğinde hızlı bir azalma olmuştur. Bürokrasi tek parti döneminde sahip olduğu siyasal seçkinlerle olan güçlü bağlarını kaybettikleri gibi, genel olarak, ...
 • Can, Ali (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003)
  İletişim sürecinde kullanılan dil sistemlerinden en yaygın olanlarından bir biçiminin de yazılı dil olduğu bir gerçektir. Yazılı dil özellikle basının başlıca iletişim aracıdır. Basın bu iletişim aracını olağan üstü bir ...
 • Kaya, Esma Ülkü; Düşükcan, Muhammet (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003)
  Kıyaslamanın kökeninin genellikle Japonya olduğu düşünülür. Mamafih, 1970’lerin sonları ile 1980’lerin başlarında Japon ortağından bir süreci öğrenmeye başlayan Xerox’a kadar kavramın kullanımı yaygın değildi. Bu noktadan ...
 • Açıkalın, Süleyman (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003)
  The globalization of the world economy is changing the environment of business world. Business sector should response to the latest changes by choosing appropriate policies. New Information Revolution era is redefining ...

View more