2002, Cilt 2, Sayı 4

 

Recent Submissions

 • Yıldız, Sevil (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002)
  Ceza Hukukunda akıl hastalığı ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran veya önemli derecede azaltan sebeplerden sayılmaktadır. Akıl hastalığı ceza sorumluluğunun unsurlarından isnad yeteneğini ve dolayısıyla kusuru ortadan ...
 • Ayden, Cem; Düşükcan, Muhammet (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002)
  Yoğun değişimin yaşandığı, uluslar arası rekabetin şiddetlendiği ve küresel bir boyut kazandığı günümüz iş ortamında işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve rekabet gücünü koruyabilmeleri değişmeleri ve öğrenen bir ...
 • Ceran, Yunus (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002)
  Ürün geliştirmenin ilk safhasında pazara dayalı maliyet yönetiminin önemli bir enstrümanı olan PDHMY, ürün fiyatını geleneksel Maliyet + Kar = Fiyat anlayışından farklı bir biçimde Fiyat – Kar = Maliyet anlayışına göre ...
 • Parlakkaya, Raif (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002)
  Ticari ve finansal bilgilerin yayımı için bir araç olarak internetin kullanılması yeni ve hızlı gelişen bir olgudur. Yakın gelecekte, finansal raporların kullanıcılara dağıtımı için internet temel araç haline gelecektir. ...
 • Alagöz, Ali; Ay, Mustafa (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002)
  Muhasebe denetiminde zaman faktörünü olumlu yönde etkileyen ve aynı zamanda incelenmeye konu olacak şüpheli verileri tespit etmede önemli bir araç olan Dijital Analiz’in ortaya çıkışı Benford Kanunu’na dayanmaktadır. Bu ...
 • Gökçe, Gülise; Şahin, Ali; Örselli, Erhan (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002)
  Bu çalışmada öncelikle, kamu yönetimi sisteminin işleyişinde önemli bir yer tutan siyaset ve bürokrasi kavramları açıklanarak, bürokrasi ve siyaset arasında bir ayrımın mümkün olup olmadığı konusu ele alınmaktadır. Daha ...
 • Gökçe, Orhan; Akgün, Birol; Karaçor, Süleyman (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002)
  3 Kasım 2002 tarihinde yapılan erken genel seçimler, Türk siyasal hayatında köklü değişikliklerin yaşanmasına sahne olmuştur. Ülke kırk iki yıl aradan sonra ilk kez iki partili bir meclise kavuşurken, son on yıla damgasını ...

View more