2002, Cilt 2, Sayı 3

 

Recent Submissions

 • Yıldız, Sevil (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002)
  2000’li yıllar bilgi çağının başlangıcı olarak nitelendirilmektedir. İnternet sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandıran en temel etkenlerden birisidir. İnternet bugün günlük hayatımızın vazgeçilmez ...
 • Seyrek, İsmail (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002)
  This work surveys the literature on the purchasing power parity doctrine and brings empirical findings in relation to the argument. It has been seen that the purchasing power parity argument is only valid for the long ...
 • Çukurçayır, M. Akif; Gökçe, Gülise (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002)
  Demokrasinin gelişme sürecine bakıldığında, Tocqueville ve Mill gibi birçok düşünür, demokrasinin güçlenmesinin önemli koşulunun yurttaşlarla birlikte yönetim anlayışı olduğunu önemle vurgulamışlardır. Çağdaş siyaset ve ...
 • Ataman, Göksel (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002)
  Yönetim ve organizasyonla ilgili yazında moda kavram ve tekniklere geniş oranda yer verilmektedir.Farklı olarak, ilgili yazında yer alan birçok akademik kavramın aksine, sözkonusu kavram ve teknikler uygulamacılar ...
 • Güleş, Hasan Kürşat (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002)
  Çalışmada Türkiye'de faaliyette bulunan sanayi işletmelerinde bilişim teknolojileri kullanım düzeyini, amaçlarını ve sorunlarını tespit etmeye yönelik bir araştırmanın bulguları değerlendirilmektedir. Araştırma sonuçlarına ...
 • Gökçe, Orhan; Kutlu, Önder (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002)
  Amerikan kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi amacıyla 1992 yılında uygulanmaya konan Hükümetin Yeniden Keşfi adlı reform kamu yönetimi için radikal çözümler üretmekte ve ‘hükümet etme’ anlayışında köklü değişiklikler ...
 • Huth, Lutz; Gürez, Sevgi (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002)
  Differences between cultures/civilizations have decisive influence on the communication between their members. These differences, however,are situated in differing layers between observable behaviour and background ...
 • Gökçe, Orhan; Şahin, Ali (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2002)
  Bu çalışmadaki temel amaç, küreselleşmeye açık ve hızlı teknolojik değişimin yaşandığı 21. yüzyılda hantal ve iş göremez durumunda olan kamu bürokrasinin sorunlarını tespit etmek ve çağa uygun çözüm önerileri getirmektir. ...

View more