Selcuk University Digital Archive Systems

Geleceğin finansman tekniği: Barter ve muhasebeleştirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Atabey, Naim Ata
dc.contributor.author Yılmaz, Baki
dc.date.accessioned 2019-01-24T08:19:29Z
dc.date.available 2019-01-24T08:19:29Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation Atabey, N. A., Yılmaz, B. (2001). Geleceğin finansman tekniği: Barter ve muhasebeleştirilmesi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1, (1-2), 57-71. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14421
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28441/302964
dc.description.abstract Barter, ekonomik kriz dönemlerinde mal ve hizmetlerin takas yolu ile satıldığı ve satın alındığı bir pazarda paranın maliyetini en az düzeye indirmek için geliştirilmiş alternatif finansman tekniklerinden biridir. Barter sistemi, işletmelerde pazarlama, satınalma ve finansman fonksiyonlarını bir arada yürüten barter organizasyonları sayesinde gelişerek yaygınlaşmaktadır. Çalışmamızda barter tekniğinin tanıtılması, işleyişi ve muhasebeleştirilmesi üzerinde durulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Barter is one of the alternative financing technics which is developed in a market that, during economic crises, products and services are sold and bought by exchanging in order the decrase the cost of money. Barter system becomes widespread by the barter organizations that perform financing, marketing and purchasing functions together in the businesses. In this study, we focus on the accounting, presentation and process of barter technigue. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.subject Ticaret yöntemi tr_TR
dc.subject Barter sistemi tr_TR
dc.subject Barter muhasebesi tr_TR
dc.subject Trade method tr_TR
dc.subject Barter system tr_TR
dc.subject Barter accounting tr_TR
dc.title Geleceğin finansman tekniği: Barter ve muhasebeleştirilmesi tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
dc.contributor.department Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme
dc.contributor.authorID TR138356
dc.contributor.authorID https://orcid.org/0000-0001-6796-5112
dc.identifier.volume 1
dc.identifier.issue 1-2
dc.identifier.startpage 57
dc.identifier.endpage 71
dc.contributor.firstauthorID TR7187


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account