Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Geleceğin finansman tekniği: Barter ve muhasebeleştirilmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.