Selcuk University Digital Archive Systems

Efsane ve halk hikâyelerinde peygamberler ve veliler üzerine bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gönen, Sinan
dc.contributor.author Özer, Vahdi
dc.date.accessioned 2019-01-18T12:34:14Z
dc.date.available 2019-01-18T12:34:14Z
dc.date.issued 2018-06-22
dc.identifier.citation Özer, V. (2018). Efsane ve halk hikâyelerinde peygamberler ve veliler üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14384
dc.description.abstract Bu çalışmada "Efsane ve Halk Hikâyelerinde Peygamberler ve Velîler Üzerine Bir Araştırma" konulu yüksek lisans tezi ele alındı. Bu tezle ilgili öncelikle efsaneler ve halk hikâyeleri ile ilgili basılmış kitaplardan, yüksek lisans ve doktora tezlerinden tarama yapılarak peygamberler ve velîlerin geçtiği kısımları tespit edildi. Daha sonra bu tespit edilen kısımlar incelendi. İncelemeler esnasında peygamberlerin ve velîlerin başından geçen ibretlik bir olay halk muhayyilesinde nasıl yer tutmuş yani efsane ve halk hikâyelerine hangi yönlerden yansıdığı üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın bölümleri şu şekildedir: Giriş kısmında, efsanelerin ve halk hikâyelerinin genel özelliklerine, araştırma konumuzla ilgili temel terimlere değinildi ve bu terimler kısaca açıklandı. Birinci bölümde efsaneler ve halk hikâyelerinde peygamberlere, ikinci bölümde efsaneler ve halk hikâyelerinde velîlere değinildi. Üçüncü bölümde efsane ve halk hikâyelerine peygamberlerin yansıyış biçimleri, dördüncü bölümde ise efsane ve halk hikâyelerine velîlerin yansıyış biçimlerini ele alındı. Daha sonra, son bölümde peygamberler ve velîlerle ilgili yaptığımız analizler sentezlenerek ortaya koyduğumuz tez neticelendirildi. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a master's thesis on "A Research on Prophets and Saints in Legend and Folk Stories". This thesis was firstly scanned from published books about legends and folk tales, master and doctoral theses, and the parts of the prophets and their relatives were identified. Then, these detected parts were examined. It is emphasized how the events of the prophets and the saints during the examinations are reflected in the way of the legend and folk stories. The chapters of our study are as follows: In the introduction, the general characteristics of legends and folk tales were addressed, and the terms were briefly explained. In the first chapter, the legends and folk stories were told of the prophets, and in the second chapter the legends and folk stories were mentioned. In the third part, the way the prophets reflected the legends and folk stories, and in the fourth part, the ways in which the fathers and the folk were reflected in the folk tales. Later, in the last chapter, the theses we synthesized by analyzing the analyzes we made about the prophets and the parents were concluded. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Efsaneler tr_TR
dc.subject Halk hikayeleri tr_TR
dc.subject Peygamber tr_TR
dc.subject Legends tr_TR
dc.subject Folk tales tr_TR
dc.subject Prophet tr_TR
dc.subject Mucize tr_TR
dc.subject Miracle tr_TR
dc.title Efsane ve halk hikâyelerinde peygamberler ve veliler üzerine bir araştırma tr_TR
dc.title.alternative A research on prophets and saints in legend and folk stories tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account