Selcuk University Digital Archive Systems

Kekova sualtı araştırmalarında tespit edilen amphoralar

Show simple item record

dc.contributor.advisor Aslan, Erdoğan
dc.contributor.author Orhan, Uğurcan
dc.date.accessioned 2019-01-18T08:10:55Z
dc.date.available 2019-01-18T08:10:55Z
dc.date.issued 2018-06-27
dc.identifier.citation Orhan, U. (2018). Kekova sualtı araştırmalarında tespit edilen amphoralar. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14377
dc.description.abstract Kekova Adası, günümüz Antalya ili Demre ilçesi Üçağız mevkiinde, Simena antik kentinin 1 km güneyinde Andriake Limanı'nın ise 4 km. batısında yer almaktadır. Ada, yaklaşık 7,5 km uzunluğunda ve en geniş yeri 1,8 km ölçülerindedir. Ada kuzeydoğu-güneybatı doğrultuludur ve çoğunlukla dik yamaçlı ve yüksek yeri yaklaşık 180 m olan dağlık yapıdadır. Adanın dağlık yapısı tarıma uygun olmamakla birlikte kentsel yerleşimi de oldukça kısıtlamaktadır. Bu nedenle adanın sadece iki bölümünde yerleşim bulunmaktadır. 2012-2017 yıllarında yapılan sualtı araştırmaları, Kekova Adası'nın çevresinde yer alan, Kuzey Yerleşim Alanı, Karaöz Mevkii ve Tersane Koyu Arkaik Batık Alanı olmak üzere toplamda 3 farklı alanda sürdürülmüştür. Karada yapılan çalışmalara paralel olarak yürütülen sualtı araştırmaları, yukarıda belirlenen bölgelerde tespit, gözlem ve fotoğraflama çalışmaları için dalışlar yapılarak gerçekleştirilmiştir. Kekova Adası ve çevresi sualtında bulunan amphoraların tipi, tipolojisi ve kökenini belirleyerek, Ada çevresinde mevcut kültür varlıklarının Anadolu'daki yayılımı tespit edilmeye çalışılmıştır. Kekova adası ve çevresinde tespit edilen kültür varlıklarının tipini, dönemini ve kökeni hakkında bilimsel araştırma yöntemleri kullanılarak kataloglar halinde açıklanmaya çalışılmıştır. Fotoğrafları çekilen kültür varlıklarının daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarda tespit edilen kültür varlıkları ile karşılaştırılmış, Ada ve çevresinde hâkim olan eserler tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak çalışmalarda otuzbeş farklı tipte, dokuz ayrı bölgeden; en erken örneği M.Ö. VIII. yüzyıla en geç örneği ise M.S. 13. yüzyıla tarihlenen amphoralar tespit edilmiştir. Bu kapsamda iki bin yüz yıllık süreç içerisinde Kekova Adası, deniz aşırı bölgeler ile yoğun bir ticari faaliyet içerisinde bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Kekova Island is located in Üçağız district of Demre city of Antalya province, 1 km south of Simena antique city and 4 km of Andriake port. west of the city. The island is approximately 7.5 km long and the largest is 1.8 km long. The island is northeast-southwest oriented and is mostly mountainous with a steep slope and a high altitude of about 180 m. Although the mountainous structure of the island is not suitable for agriculture, urban settlement is also very limited. For this reason, there are settlements in only two parts of the island. The underwater surveys conducted in 2012-2017 continued in three different areas around the Kekova Island, Kuzey Yerleşim Alanı, Karaöz Mevkii and Tersane Koyu Arkaik Batık Area. The underwater surveys carried out in parallel with the studies carried out on land have been carried out by diving for the identification, observation and photographing studies in the above mentioned areas. Determining the type, typology and origin of amphoras in Kekova Island and its surroundings, attempts have been made to determine the spread of existing cultural assets around the island in Anatolia. It tried to be explained in catalogs by using scientific research methods about the type, period and rootedness of the cultural assets found in and around Kekova island. As a result, in studies, thirty-five different types, from nine different regions; The earliest example is BC. VIII. The latest example is AD. Amphoras dated to the 13th century have been identified. In this context, over two thousand one hundred years Kekova Island has been in intensive commercial activity with overseas territories tr_TR
dc.description.sponsorship Söz konusu Yüksek Lisans Tezi, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 18203005 proje numaralı “Kekova Sualtı Araştırmalarında Tespit Edilen Amphoralar” adlı proje ile ilgili olup, ilgili birimce desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Amphora tr_TR
dc.subject Likya tr_TR
dc.subject Kekova Adası tr_TR
dc.subject Denizcilik faaliyetleri tr_TR
dc.subject Ticari ilişkiler tr_TR
dc.subject Lycia tr_TR
dc.subject Kekova Island tr_TR
dc.subject Maritime activities tr_TR
dc.subject Commercial relations tr_TR
dc.title Kekova sualtı araştırmalarında tespit edilen amphoralar tr_TR
dc.title.alternative Amphoras detected in Kekova underwater researches tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account