Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Turist rehberlerinin hizmet kalitesinin destinasyon imajına etkisi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.