Selcuk University Digital Archive Systems

Prostat kanseri tanısında Netrin-1'in biyomarker değeri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ceylan, Kadir
dc.contributor.author Çetiner, Serdar
dc.date.accessioned 2019-01-15T08:34:02Z
dc.date.available 2019-01-15T08:34:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Çetiner, S. (2015). Prostat kanseri tanısında Netrin-1'in biyomarker değeri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14345
dc.description.abstract ÖZET Amaç: PKa en yaygın kullanılan PSA'nın kanseri saptamada sensivitesi ve spesifitesinin düşüklüğü nedeniyle gereksiz biyopsileri azalmak için yeni biomarkera ihtiyaç duyulmaktadır. Son çalışmalarda PKa yükseldiği gösterilen Netin-1 biomarker değerini belirlemeyi amaçladık. Yöntem: Selçuk Üniversitesi TIP Fakultesi Üroloji Anabilim Dalı Polikliniğinde 15.12.2014 ile 15.05.2015 tarihleri arasında muyane olan 50 yaş üstü PSA değeri 4ng/ml üzerinde olan PKa 30 hasta 1. grup, PSA değeri 4ng/ml üzerinde olan biyopsi sonucu benign 30 hasta 2. grup, PSA 4ng/ml altında olan BPH'lı 30 hasta 3. grup olacak şekilde çalışmaya alındı. Plazma ve idrar Netrin-1 seviyeleri karşılaştırıldı. Bulgular: 3 grup karşılaştırıldığında plazma netrin-1 (p<0,05) ve PSA (p<0.01) düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. İdrar netrin-1 düzeyinde gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Grup 1, grup 2 ve grup 3 ile ayrı ayrı karşılaştırıldığında plazma netrin-1 düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek bulunmuştur (p<0,05, p<0,01). Sonuç: Plazma netrin-1, prostat kanserinde, kanser olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek olduğu gösterilmiştir. İdrar netrin-1'in ise istatistiksel fark gösterilememiştir. Bu sonuçlar plazma netrin-1 prostat kanserinde yeni biyomarker olabileceği gösterilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Objective: Today PSA is the only marker to diagnosis PCa. But there is a need of new biomarker to decrease unnecessary biopsies due to low sensitivity and specificity of PSA. We aimed to determine the biomarker value of Netrin-1 which recent studies have shown increased levels in PCa. Methods: In Selcuk University Faculty of Medicine Department of Urology Clinic between 12/15/2014 and 05/15/2015 dates, 90 patients older than 50 years old included in this study. Then patients were divided to three subgrups. First group consisted of 30 PCa patients with PSA>4 ng/ml, second group consisted of 30 benign biopsy benign results patients with PSA>4 ng/ml and the third group included 30 patients with PSA ≤4 ng/ml. Plasma and urine netrin-1 levels were compared. Results: When we compare three subgrups, plasma netrin-1 (p<0,05) and PSA (p<0.01) levels was found statistically significant difference. Urine netrin-1 levels wasn't found statistically significant difference in subgrups. When we compare group 1, group 2 and group 3 one by one, plasma netrin-1 levels was found significant higher in group 1 than other groups (p<0.05, p<0.01). Conclusion: Plasma netrin-1, was found statistically significant higher PCa than non-prostat cancer. However urine netrin-1 wasn't found statistically significant difference. These results show us that plasma netrin-1 levels can be new biomarker in PCa. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 15102017 proje numarası ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Kanser tr_TR
dc.subject Prostat tr_TR
dc.subject Tanı tr_TR
dc.subject Biyomarker tr_TR
dc.subject Netrin-1 tr_TR
dc.subject Cancer tr_TR
dc.subject Prostate tr_TR
dc.subject Diagnosis tr_TR
dc.subject Biomarker tr_TR
dc.title Prostat kanseri tanısında Netrin-1'in biyomarker değeri tr_TR
dc.title.alternative The biomarker value of Netrin-1 diagnosis of prostate cancer tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • TF, Üroloji Koleksiyonu
    Üroloji Anabilim Dalı Koleksiyonu'nda yapılan uzmanlık tezleri koleksiyon altında listelenir.

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account