Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Prostat kanseri tanısında Netrin-1'in biyomarker değeri

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • TF, Üroloji Koleksiyonu
    Üroloji Anabilim Dalı Koleksiyonu'nda yapılan uzmanlık tezleri koleksiyon altında listelenir.