Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Üç farklı yttria stabilize zirkonya polikristalinin düşük ısı bozunması ve bozunmanın materyalin eğilme dayanımına etkisi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.