Selcuk University Digital Archive Systems

Eş-çökelme yöntemiyle β-BaB2o4 nanopartikül eldesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ceyhan, A. Abdullah
dc.contributor.author Aydın, Binnaz
dc.date.accessioned 2019-01-15T08:32:57Z
dc.date.available 2019-01-15T08:32:57Z
dc.date.issued 2018-07-06
dc.identifier.citation Aydın, B. (2018). Eş-çökelme yöntemiyle β-BaB2o4 nanopartikül eldesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14342
dc.description.abstract Bu çalışmada eş-çökelme yöntemiyle nano boyutta β-BaB2O4 sentezi incelenmiştir. Al3+, Fe3+, Mn2+, ve Zn2+ katkıları varlığında elde edilen katı partiküllerin karakteristik özellikleri, FTIR, XRD, SEM-EDX, ESR, UV spektrometre, PL spektrometre, TEM ve Görüntü işleme programı Kameram 5 cihazları yardımıyla incelemiştir. Ayrıca Zn2+ katkılı nanopartikül β-BaB2O4’ın fotokatalitik aktivitesi araştırılmıştır. Bu amaçla sulu çözeltilerden metilen mavisi fotokatalitik bozundurulması incelenmiştir. Zn2+ katkılı nanopartikül β-BaB2O4’ın fotokalitik özellik gösterdiği bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, synthesis of β-BaB2O4 nanoparticle by co-precipitation method was investigated. In the presence of additives such as Al3+, Fe3+, Mn2+ and Zn2+, the characterization of obtained β-BaB2O4 nanoparticle was done by using FTIR, XRD, SEM-EDX, ESR, UV spectrometer, PL spectrometer, TEM and image analysis program Kameram 5. Also, photocatalytic activities of Zn2+ doped β-BaB2O4 nanoparticle were investigated. For this purpose, removal of methylene blue from aqueous solution was studied. Zn2+ doped BaB2O4 has been found to exhibit photocatalytic activity. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Fotokatalitik tr_TR
dc.subject Eş-çökelme yöntemi tr_TR
dc.subject Nanopartikül tr_TR
dc.subject Co-precipitation method tr_TR
dc.subject Nanoparticle tr_TR
dc.subject Photocatalytic tr_TR
dc.title Eş-çökelme yöntemiyle β-BaB2o4 nanopartikül eldesi tr_TR
dc.title.alternative Synthesis of β-BaB2O4 nanocrystal by co-precipitation method tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account