Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Eş-çökelme yöntemiyle β-BaB2o4 nanopartikül eldesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.