Selcuk University Digital Archive Systems

Polar panoramanın resim sanatına yansımaları

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kıyar, Neslihan
dc.contributor.author Avcı, Uğur
dc.date.accessioned 2019-01-11T11:32:28Z
dc.date.available 2019-01-11T11:32:28Z
dc.date.issued 2018-06-04
dc.identifier.citation Avcı, U. (2018). Polar panoramanın resim sanatına yansımaları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14306
dc.description.abstract "Polar Panoramanın Resim Sanatına Yansımaları" adlı tez çalışması kapsamında ele alınan, sanat tarihinin erken dönemlerinden günümüze kadar uygulana gelen "Panorama" ile bir fotoğraf tekniği olan "Polar Panorama" 'nın birleştirilmesiyle kurgulanan tasarımların sanat ve estetik yansımaları araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. 360 derecelik dairesel ve iki boyutlu bir yüzey üzerinde yorumlanan kosmos içinde ufak bir yaşamsal gezegen olan dünyadaki insan yaşamına dair kavramsal döngünün bu küresel tasarımlar yoluyla sanata yansımalarının izlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Panorama, bir alanın fiziksel özelliklerini kullanarak geniş açılı bir görünümünü boyama, çizim fotoğrafta üç boyutlu modelleme tekniğini kullanarak oluşturulan bir türdür. Panorama, resim ve fotoğraf alanında ortaya konan üretimlerinde bahsedilmesi farklı teknolojilerinde kullanımıyla kendine özgün bir tarz edinmiştir. Bu teknoloji içerisinde gereken Claude Glass ve Camera Obscure gibi optik gereçlerin kullanımının panorama üzerindeki resimsel etkilerin izleyenine heyecan veren bireysel bir dalı olarak kalmamış, topografig betimlemelerle coğrafya bilimine de katkı sağlamıştır. Panorama sadece resim alanında ve coğrafya biliminde kullanılmayıp, Sahne sanatları ve dekor alanında da uygulanmıştır. Araştırmada Panorama'nın resim ve fotoğraf sanatı içerisinde önemli ve özel bir yere sahip oluşu dolayısıyla, panoramik bakış açısının resim sanatındaki yansımalarını, panoramik görüntünün resim, fotoğraf, sahne, dekor ve coğrafya bilimi içerisinde yapılan panoramik etkilerin özelliklerinden konu alınarak, panoramada eser üreten sanatçılardan; Hieronymus Bosch, Thommaso Cassai, Thomas Girtin, Paolo Uccello, Canaletto, Pieter Bruegel De Oude, Polar(Minyatür) panoramada eser üreten sanatçılardan ise; Carl August Richter, Henry Aston Barker ve Maurits Cornelis Escher'e ait panoramik ve polar panoramik tekniklerinin kullanıldığı eser örnekleri incelenmiştir. Genel tarama modelinin esas alındığı araştırmada, nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Nitel verileri elde edebilmek için araştırma sürecinde "doküman incelemesi" yöntemi kullanılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract "Polar Panorama'sReflectionstothePainting Art" is a thesis study toinvestigate theartisti can daestheticreflections of the design sthat are designed by combining "Panorama", which is applieddaily from the early days of art history, and "Polar Panorama", which is a photographic technique. It was aimed to identify thetraces of theartistic reflection sthrough these global designs of conceptualreminiscence of human life on earth which is a tinyvital planet in cosmosin terpreted on a 360 degree circularand two dimensional surface. Panorama is a type created by using three-dimensional modeling technique in drawing photograph, painting a widean gleviewusing physical characteristics of an area. Themention of theproduction in thefield of panorama, paintingand photography has made a uniquestyle with theuse of different technologies. The use of optical instruments such as Claude Glassand Camera Obscurerequired in this technology not only became an excitingin dividual to the viewer of thepictorial effects on the panorama, but also contributed tothescience of topographyand geography. Panorama is not only used in the field of painting and geography but also in thefield of performing art sanddecor. From the artists who produce works in the panorama, takingin to consideration the panoramic view point'sreflection in the art of painting, panoramic view of paintings, photographs, scenes, decoration sandpanoramic effects made in geography, because of Panorama's importantand special place in there search; Hieronymus Bosch, Thommaso Cassai, Thomas Girtin, Paolo Uccello, Canaletto, Pieter Bruegel De Oude, Polar (Miniature) Carl August Richter, Henry Aston Barker, and Maurits Cornelis Escher's examples of work sthatused panoramic and polar panoramic techniques have been examined. Qualitativere search methods and techniques were used in theres earch on which the general screening model wasbased. Inorder to obtain qualitative data, a "document review" method wasused in theres earch process. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Sanat tr_TR
dc.subject Panorama tr_TR
dc.subject Polar panorama tr_TR
dc.subject Resim tr_TR
dc.subject Fotoğraf tr_TR
dc.subject Art tr_TR
dc.subject Panorama tr_TR
dc.subject Polar panorama tr_TR
dc.subject Painting tr_TR
dc.subject Photography tr_TR
dc.title Polar panoramanın resim sanatına yansımaları tr_TR
dc.title.alternative The polar panorama's artistic reflections tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account