Show simple item record

dc.contributor.advisor Sevmen, Deniz
dc.contributor.author Yonca, Kadriye
dc.date.accessioned 2019-01-11T11:30:31Z
dc.date.available 2019-01-11T11:30:31Z
dc.date.issued 2018-04-25
dc.identifier.citation Yonca, K. (2018). Roma mumya portreleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14297
dc.description.abstract Roma Mumya Portreleri, Mısır'ın Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altında olduğu dönemde, M.S.1.-3. Yüzyıllar arasında mumyalanmış cesetlerin üst bölümüne yerleştirilmiş, ahşap panolar üzerine resmedilmiş portre resimlere verilen bir isimdir. Mısır'ın Fayyum bölgesinde mumyaların konulduğu tabutlara çizilen bu gerçekçi betimlemeleri içeren portreler, çeşitli freskler dışında bugüne ulaşmış olan tek Roma Dönemi Portre türü olarak bilinmektedir. Portrelerin çoğunluğu Mısır'ın Fayyum bölgesindeki yer altı mezarlıklarından çıkarıldığı için Fayyum Portreler olarakta bilinmektedir. Mısırlı'lar, öldükten sonra ruhun yaşadığına ve o ruhun kendi vücudunu aradığına inandıklarından, mumya yapımına önem vermişlerdir. Grekler de ölülerini gömerken Mısır geleneklerinden etkilenerek, ölülerini mumyalamaya başlamışlardır. Daha sonradan iktidara gelen Romalı'lar bu geleneği kendi ölüleri için uygulamışlardır. Fakat kendinden öncekilerden farklı olarak mumyaların yüzlerine yerleştirilmiş maskların yerine ölen kişiye ait iki boyutlu mumya portreleri yaptırmışlardır. Roma Mumya Portreleri, Mısır sanatından ziyade Klasik Yunan Sanatı ve Roma etkilerini yansıtırlar. Böylelikle üç kültürün etkileri bir arada görülmektedir. Bu portrelerin yapılma amacı, portresi yapılan kişinin öteki dünyadaki yolculuğunda, adeta bir kimlik belgesi olarak ona eşlik etmesidir. tr_TR
dc.description.abstract The Roman Mummy Portraits were built in the period when Egypt was under the rule of the Roman Empire, It is a portrait given to portraits depicted on wooden panels placed in the head of mummified corpses for 1.-3. Centuries AD. Portraits containing these realistic depictions of the coffins tombs placed in the Egyptian Fayyum area are known as the only Roman period portrait that have reached today, apart from the various frescoes. Fayyum is also known as portraits because the majority of the portraits are extracted from the underground cemeteries in the Egyptian Fayyum area. Since the Egyptians believed that after the soul had lived the soul and that the soul called for their own body, they gave importance to making the mummy. The Greeks, while burying their dead, were influenced by Egyptian traditions and began to mummify their deaths. The Romans, who later came to power, practiced this tradition for their own measurements. But instead of the masks placed in the hundreds of the mummies, unlike their predecessors, they built two-dimensional mummy portraits of the deceased person. The Roman influence from Egyptian art. In this way, three cultural influences are seen together. The purpose of these portraits is that the person who is portrayed accompanies him as an identity document in his journey to the other world tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Roma İmparatorluğu tr_TR
dc.subject Roman Empire tr_TR
dc.subject Mumya tr_TR
dc.subject Mummy tr_TR
dc.subject Portre tr_TR
dc.subject Portrait tr_TR
dc.title Roma mumya portreleri tr_TR
dc.title.alternative The Roman mummy portraits tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account