Selcuk University Digital Archive Systems

Osmanlı minyatür sanatı içerisinde Nakkaş Levni uslubunda kadın figürleri ve günümüz sanat anlayışında yenilik arayışları

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nas, Emine
dc.contributor.author Enveroğlu, Zerrin
dc.date.accessioned 2019-01-10T13:58:55Z
dc.date.available 2019-01-10T13:58:55Z
dc.date.issued 2018-04-08
dc.identifier.citation Enveroğlu, Z. (2018). Osmanlı minyatür sanatı içerisinde Nakkaş Levni uslubunda kadın figürleri ve günümüz sanat anlayışında yenilik arayışları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14292
dc.description.abstract Sanat tarihine bakarsak, hiçbir şeyin yoktan var olmadığını, hiçbir sanat etkinliği ve yönelişinin hiçbir şeyden etkilenmeksizin, kendiliğinden ortaya çıkmadığını görüyoruz. Genellikle sanatçılar, daha önceden var olan başka bir şeyin modelliğinden yararlanarak, ürettiklerine kendilerinden kattıklarıyla, kendi biçemlerinden ekledikleriyle, ortaya koydukları özgün biçem ve biçim dillerini oluştururlar. Diyebiliriz ki, sanatçı ne denli yetenekli olursa olsun, dehası ne kadar güçlü olursa olsun, sanat tarihi içinde bir geleneğe yaslanır ve kendisine ya doğadan ya da sanattan bir çıkış noktası bulur. Bu durumda sanatçının kendi kültür geleneklerinden ilham alarak yeni sanat eserleri yaratması, öz biçim ve anlatım dilinden yararlanması doğal olmakla beraber gerekli de görünür. Bu tarz kaynakların başında gelen kuşkusuz Osmanlı Minyatür Sanatı ve birçok usta nakkaşın varlığıyla beraber Nakkaş Levni'dir. 18. Yüzyılın bu ölümsüz sanatçısı yaşadığı dönemin sınırlarını aşarak günümüze kadar süregelen ününü ve sanatsal etkisini korumuştur. Hayatı ve özellikle eserleri, hem bilimsel araştırmalara hem de sanatsal yenilik arayışlarına verimli bir zemin olmuştur. Bir çok sanatçı Levni eserlerinden ilham alarak kendi üslubu içerisinde farklı yorumlar yakalamıştır. Tez konusu olan araştırmamızda Nakkaş Levni'nin hayatı ve eserleri incelenerek, albüm resimlerinde yer alan 10 adet kadın figürü üzerinde sanatsal yorumlar yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract When we look at art history,we see that nothing exist right ,no art activity and itsoriantation doesn't come out spantane awly without being affected by anything. The artists usualy introduced their own style and from longuages by using of the models of something else that existed before and adding original something from themselves. We can say that no matter how talented and strong the artist is,he is subject to a tradition within the history of art and the artist finds himself an exit point either from natüre or from the art. In this situation it is natural and necessary for the artist to create new Works of art by taking inspire from his own traditional cultere and benefitting from his own from. Undouptedly, at the forefront of such sources, The Ottoman Miniature Art and along with the presence of many master muralist is Muralist Levni. This immortal artist of the 18th countury survived the borders of the period he lived and maintained his artistic influence . His life and especially his works has become a productive graund for both scientific reseach and artistic innovation. Inspired by Levni's Works, many artist have found different interpretations in their own style. In our research which is a thesis subject, the lives and Works of Levni are examined and artistic interpreatations were made on 10 female figures in albüm pictures. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Minyatür tr_TR
dc.subject Nakkaş Levni tr_TR
dc.subject Kadın figürleri tr_TR
dc.subject Çağdaş sanat tr_TR
dc.subject Miniature tr_TR
dc.subject Female figures tr_TR
dc.subject Contemporary art tr_TR
dc.title Osmanlı minyatür sanatı içerisinde Nakkaş Levni uslubunda kadın figürleri ve günümüz sanat anlayışında yenilik arayışları tr_TR
dc.title.alternative Female figures in Nakkaş Levni in Ottoman miniature art and searching for innovation in contemporary art tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account