Show simple item record

dc.contributor.advisor Uzkuç, Süleyman
dc.contributor.author Aker, Abdulhalik
dc.date.accessioned 2019-01-10T13:11:30Z
dc.date.available 2019-01-10T13:11:30Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Aker, A. (2018). Modern hece ve Süleyman Çobanoğlu. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14258
dc.description.abstract Çağdaş Türk şiirinin önemli isimlerinden olan Süleyman Çobanoğlu, Dergâh dergisinde yayınladığı ilk şiiriyle dikkatleri üstüne çekmeyi başaran nadir şairlerden biridir. 90'lı yıllarda modern şiirle uğraşan hemen herkesin ölçü ve kafiyeden uzak durmaya çalışmasına rağmen Süleyman Çobanoğlu ilk şiirinden itibaren hece veznini kullanmış ve bu ölçüyle çağdaş şiirler yazmıştır. Aynı zamanda bu tavrıyla da bir çığır açmıştır: Bu sayede hece vezninin tekrar modern Türk şiirinde kullanılmasının yolu açılmıştır. "Modern Hece/Yeni Hece" diye isimlendirilen edebî hareketin mimarı olan şair, bu anlayışa uygun olarak ortaya koyduğu şiirlerinde içerik bakımından da hem gayet nitelikli hem de çağdaşlarından farklı şiirler yazmıştır. Bu çalışma, yeni Türk şiirinde hece vezninin serüvenini ve Süleyman Çobanoğlu'nu hayatı, sanatı, eserleri çerçevesinde incelemektedir. tr_TR
dc.description.abstract Süleyman Çobanoğlu, one of the most important names of contemporary Turkish poetry, is one of the rare poets who succeeded in attracting attention with his first poem published in the magazine Dergâh. Although almost everybody who dealt with modern poetry in the 90s tried to stay away from the measure and the rhyme, Süleyman Çobanoğlu used syllabic form from his first poem and wrote contemporary poems in this measure. Also with this attitude he has opened a new era. Thanks to this the way of using the syllabic again in Turkish poetry has been opened. The poet who is the literary movement architect named "Modern Syllabic / New Syllabic" has written poems which are both very qualified and contemporaries in terms of content in his poems which he put out in accordance with this understanding. This study examines the adventure of the syllabic meter and the Süleyman Çobanoğlu in the new Turkish poetry in the context of his life, art, and works. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Süleyman Çobanoğlu tr_TR
dc.subject Yeni Türk şiiri tr_TR
dc.subject Hece vezni tr_TR
dc.subject New Turkish poetry tr_TR
dc.subject Syllabic meter tr_TR
dc.title Modern hece ve Süleyman Çobanoğlu tr_TR
dc.title.alternative Modern syllabic and Suleyman Cobanoglu tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account