Selcuk University Digital Archive Systems

MnO nanopartiküllerinin sentezi, karakterizasyonu ve fotokatalitik proseste uygulaması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kamış, Handan
dc.contributor.author Örün, Harun
dc.date.accessioned 2019-01-03T12:28:55Z
dc.date.available 2019-01-03T12:28:55Z
dc.date.issued 2018-04-27
dc.identifier.citation Örün, H. (2018). MnO nanopartiküllerinin sentezi, karakterizasyonu ve fotokatalitik proseste uygulaması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14243
dc.description.abstract Bu tez çalışması kapsamında, ilk kez EDTA kompleksleştirici ajanı ve NaOH çöktürücüsü kullanılarak kimyasal homojen çöktürme yöntemiyle MnO nanopartikülleri başarılı bir şekilde sentezlenmiştir. Amacımız, hem görünür ışıkta hem de ultraviyole ışık altında fotoaktif yeni metal oksit sentezlemek ve tekstil atık sularındaki boyar maddeleri parçalamaktır. Sentezlenen MnO nanopartiküllerinin spektroskopik, morfolojik ve termal karakterizasyonları; Taramalı Elektron Mikroskopisi, Geçirimli Elektron Mikroskopisi, X-Işını Difraktometresi, Diffüz Reflektans Spektroskopisi, Diferansiyel Taramalı Kalorimetri ve Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. MnO nanopartiküllerin fotokatalitik aktivitesi, model bileşik olarak kullanılan metilen mavisi ve rodamin B boyalarının ultraviyole ve görünür ışık altındaki fotokatalitik bozunmaları temel alınarak incelenmiştir. MnO nanopartiküllerinin metilen mavisi boya çözeltisindeki fotokatalitik renk giderimi; görünür ışık ortamındaki 150 dk % 95, ultraviyole ışık ortamında 120 dakikada % 97.4 olarak ve rodamin B boya çözeltisindeki fotokatalitik renk giderimi; görünür ışık ortamındaki 180 dk % 88.6, ultraviyole ışık ortamında 90 dakikada % 97.4 olduğu belirlenmiştir. Bu tez çalışmasında sentezlenen MnO fotokatalizörü ultraviyole ışığın yanında görünür ışık altında da aktifleşebildiğinden tekstil atık sularının arıtımı için kullanılacak olan enerji maliyetinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, manganese oxide nanoparticles were successfully synthesized by chemical homogenous precipitation using EDTA complexing agent and NaOH precipitator for the first time. Our aim is to synthesize photoactive new metal oxide under both visible light and ultraviolet light and to treate the dyeing materials in textile waste waters. The spectroscopic, morphological and thermal characterizations of the synthesized manganese oxide nanoparticles have been investigated using Scanning Electron Microscope, Transmission Electron Microscope, X-Ray Diffraction, Diffuse Reflectance Spectroscopy, Differential Scanning Calorimeter and Fourier Transmission Infreared Spectroscopy methods. The photocatalytic activity of manganese oxide nanoparticles has been investigated based on the photocatalytic degadation of selected model compuonds, methylene blue and rhodamine B dyes, under ultraviolet and visible light. Photocatalytic color removal using manganese oxide nanoparticles in the MM dye solution has been achieved as 95% in 150 min in the visible light environment, 97.4% in 120 min at ultraviolet light environment, and also photocatalytic color removal using manganese oxide nanoparticles in the RB dye solution have been achieved as 88.6% in 180 min in the visible light environment, 97.4% in 90 min in the ultraviolet light environment. Since the MnO photocatalyst synthesized in this thesis can also be activated under visible light besides ultraviolet light, it will contribute to reduce the energy cost of the treatment of textile waste water. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu tez çalışması SÜBAP tarafından 17201048 nolu ve TÜBİTAK tarafından 113Z656 nolu projeler ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Fotokatalitik arıtım tr_TR
dc.subject Nanomalzeme tr_TR
dc.subject MnO tr_TR
dc.subject Metilen mavisi tr_TR
dc.subject Rodamin B tr_TR
dc.subject Manganese oxide tr_TR
dc.subject Methylene blue tr_TR
dc.subject Nanomaterial tr_TR
dc.subject Photocatalytic treatment tr_TR
dc.title MnO nanopartiküllerinin sentezi, karakterizasyonu ve fotokatalitik proseste uygulaması tr_TR
dc.title.alternative Synthesis, characterization and photocatalytic process applications of MnO nanoparticles tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account