Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

MnO nanopartiküllerinin sentezi, karakterizasyonu ve fotokatalitik proseste uygulaması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.