Show simple item record

dc.contributor.advisor Pehlivan, Erol
dc.contributor.author Al-Gburi, Sura Ahmed Mahmood
dc.date.accessioned 2019-01-03T05:44:49Z
dc.date.available 2019-01-03T05:44:49Z
dc.date.issued 2018-03-22
dc.identifier.citation Al-Gburi, S. A. M. (2018). Green synthesis of silver nanoparticles. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14233
dc.description.abstract Nanotechnology includes nanoparticles (NPs) owning a size range of (1-100 nm) in at least one-dimension and have been utilized altogether concerning medicinal chemistry, nuclear material science, and all other known fields. NPs are utilized very much indeed because of its little dimension and physical properties. NPs can be obtained effortlessly by various chemical, physical, & biological methodologies. The green methodology is one of most rising production methods since this strategy is simpler than other alternate strategies, eco-friendly and minimal time exhaustion for the production. The green methodology was completed by utilizing the aqueous-phase of Teucrium chamaedrys extract, Inula helenium extract, Ocimum tenuiflorum extract together with AgNO3 solution. Silver provides a specific contribution to this procedure in respect of its suggestive physical & chemical properties. A certain proportion of plant extract for the silver ion was prepared and the color alteration which demonstrated the development of Ag-NPs was observed during the production. The Ag-NPs were characterized by (UV-Vis) Spectrophotometer, Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectrophotometer, Transmission Electron Microscopy (TEM), X-ray Diffraction (XRD), and Atomic Force Microscopy (AFM). We have explored the catalytic application of the Teucrium chamaedrys stabilized Ag-NPs in a reduction of the natural dye, Alizarin Red S. The UV–Vis spectrum of the dye solution was recorded before and after addition of the extract stabilized Ag-NPs as a catalyst. The importance of catalyst using the natural extract stabilized Ag-NPs for purification of the dye polluted aqueous solution was expressed in the experimental results. tr_TR
dc.description.abstract Son yıllarda, nanoteknoloji bilim alanında büyük ilerlemeler getirmiştir. Nanoteknoloji, en az bir boyutta (1-100 nm) bir boyut aralığına sahip olan nanopartikülleri (NP'ler) kapsar ve tıbbi kimya, nükleer malzeme bilimi ve diğer tüm bilinen alanlar ile ilgili olarak kullanılmaktadır. NPler, çok küçük boyutta olması ve fiziksel özelliklerinden dolayı çok fazla kullanılmaktadır. NP'ler çeşitli kimyasal, fiziksel ve biyolojik metodolojiler ile kolayca elde edilebilir. Yeşil metodoloji en çok yükselen üretim metotlarından biridir, çünkü bu strateji diğer alternatif stratejilerden daha basit, çevre dostu ve kısa zamanda ürüne dönüşmektedir. Yeşil üretim metodu, Teucrium chamaedrys özütü, Inula helenium özütü, ve Ocimum tenuiflorum özütünün AgNO3 çözeltisi ile birlikte kullanılmasıdır. Gümüş, fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından bu üretim için özel bir katkı sağlar. Gümüş iyonu için bitki özütünün belli bir oranı hazırlandı ve Ag-NP'lerin gelişimini gösteren renk değişikliği üretim sürecinde izlendi. Ag-NP'ler (UV-Vis) Spektrofotometre, Fourier Transform Infrared (FTIR) Spektrofotometre, Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM), X-ışını Kırınımı (XRD) ve Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) ile karakterize edilmiştir. Teucrium chamaedrys eksraktı ile kararlı hale getirilmiş Ag-NP'lerin doğal boya Alizarin Red S' nin katalitik indirgenmesi incelenmiştir. Boya çözeltisinin UV-Vis spektrumları, ekstrakt ile stabilize Ag-NP'leri çözeltiye ilave etmeden önce ve ilave ettikten sonra kaydedilmiştir. Boya ile kirlenmiş sulu çözeltinin, doğal özüt ile kararlı hale getirilmiş Ag-NP katalizörü kullanarak saflaştırılmasının önemi deneysel sonuçlarda gösterilmiştir. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Nanoparticles tr_TR
dc.subject Green synthesis tr_TR
dc.subject Teucrium chamaedrys tr_TR
dc.subject Inula helenium tr_TR
dc.subject Ocimum tenuiflorum leaf tr_TR
dc.subject Alizarin Red S. tr_TR
dc.subject Nanopartiküller tr_TR
dc.subject Yeşil sentez tr_TR
dc.subject Ocimum tenuiflorum yaprağı tr_TR
dc.title Green synthesis of silver nanoparticles tr_TR
dc.title.alternative Gümüş nanopartiküllerin yeşil sentezi tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account