Selcuk University Digital Archive Systems

Montessori eğitim modelinin tasarıma etkisinin İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulu örneğinde incelemesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Çakmak, Bilgehan Yılmaz
dc.contributor.author Samnezhadi, Solmaz
dc.date.accessioned 2019-01-03T05:42:42Z
dc.date.available 2019-01-03T05:42:42Z
dc.date.issued 2018-04-15
dc.identifier.citation Samnezhadi, S. (2018). Montessori eğitim modelinin tasarıma etkisinin İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulu örneğinde incelemesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14224
dc.description.abstract Okul öncesi dönem, çocuğun oldukça hızlı geliştiği, öğrenme potansiyelinin yüksek olduğu bir dönemdir, bu yüzden çocuğun yaşamında büyük önemi vardır. Okul öncesi dönemde fiziksel çevre, çocuğun zihin, beden, hareket, dil, duygu ve sosyal gelişimini etkilemektedir, bu yüzden çalışmadaki amaç, okul öncesi eğitim kurumlarını planlarken, çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve gelişimini destekleyecek nitelikte bir eğitim ortamının tasarlanmasının vurgulanmasıdır. Bu çalışmada okul öncesi eğitimin fiziksel mekanları, iç ve dış mekanların oluşturduğu bölümler standartlara uygunluğu incelenmiştir, ayrıca dünya üzerinde ve Türkiyede farklı eğitim modelleri (Reggio Emilia Alternatif Eğitim, High Scope eğitimi, Waldorf eğitimi, Orman eğitimi, Montessori eğitim ortamları incelenmiştir. Çalışmada Türkiyedeki en yaygın eğitim modellerin Montessori Eğitimi'nin Konya'daki Selçuk Üniversitesi İhsan Doğramacı Montessori Anaokulu mimari açıdan analiz edilmiştir. Okuldaki fiziksel ortamlar iç ve dış mekanlar ve Montessori sınıfların oluşturduğu bölümler Montessori eğitim modelinin fiziki ortam kriterleri açısından incelenmektedir. Çalışma kapsamında, okul planlarının eldesinde teknik çizim ve görseller kullanılmışdır. Okulun incelenmesinde gözlem, yerinde inceleme, eğitimciler ve öğrenciler ile birebir görüşme gibi yöntemlerden faydalanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, İhsan Doğramacı Anaokulu eğitiminin ilkelerini mümkün olduğunca uygulamaya çalışan bir okul olmasaına rağmen okulun mevcut mimarisi ve materyallerin yetersiliği eğitimin kalitesini düşürmektedir. İlkelere bağlı kalarak eksiklikler giderildiğinde eğitimin kalitesi de yükselecektir. Tez çalışmasının bu doğrultusunda yol gösterici olacağı inancındayım. tr_TR
dc.description.abstract The per-school period is a critical period in which the child develops rapidly and the learning potential is high. Because it is a critical period, there is a great importance in the life of the child and it needs to be evaluated well. The physical enviroment in the pre-school period affects the child's body, movement, mind, language, emotions and social development, so the aim of the study is to design educational environment that can meet the needs of the child and support its development while planning pre-school education institutions. In this study, preschool education physical spaces, Interior and exterior sections of standards examined, also different education models in the world and in Turkey (Reggio Emilia alternative education, High Scope education, Waldorf education, forest education, Montessori education environment. Selcuk University in Konya in Turkey Montessori education model in the study of the most common Training Montessori Nursery Ihsan Dogramaci was analyzed in terms of architecture. The physical environments in the school, the interior and exterior spaces, and the parts of the Montessori classes are examined in terms of the physical environment criteria of Montessori education model. In the scope of the study, technical drawings and visuals were used in the school plans. In the examination of the school, methods such as observation, in-situ examination, interview with educators and students were used. As a result of the analyzes made, although the school does not try to apply the principles of İhsan Doğramacı Kindergarten education as much as possible, the capacity of the school's existing architecture and materials reduces the quality of education. When deficiencies are eliminated by adhering to the principles, the quality of education will also rise. I believe that the thesis work will be guiding in this direction. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Okul öncesi eğitim tr_TR
dc.subject Fiziksel eğitim ortamı tr_TR
dc.subject Alternatif eğitim ortamı tr_TR
dc.subject Montessori eğitim ortamı tr_TR
dc.subject Montessori education environment tr_TR
dc.subject Alternative education environment tr_TR
dc.subject Physical education environment tr_TR
dc.subject Preschool education tr_TR
dc.title Montessori eğitim modelinin tasarıma etkisinin İhsan Doğramacı Uygulama Anaokulu örneğinde incelemesi tr_TR
dc.title.alternative On the effect of design of montessorian educational models on the embassy school of application review tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account